กรมชลประทานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอีกระลอก

กรมชลประทานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอีกระลอก หลังซ่อมแซมใช้การได้ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความจุอ่างอีก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเร่งงานก่อสร้างหลังสิ้นสุดฤดูฝนปลายปีนี้ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

นายประพิศ  จันทร์มา  ผู้อำนวยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน เปิดเผยว่า  หลังจากกรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร จนกลับมาใช้งานตามปกติได้ในเวลารวดเร็ว หลังถูกน้ำกัดเซาะสันทำนบพัง กรมชลประทานยังวางแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น หลังจากใช้งานมานานกว่า 60 ปี  ขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงวางแผนเพิ่มความจุอ่างฯอีก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างทันทีที่สิ้นสุดฤดูฝนในราวๆเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2560 นี้ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยในเนื้องานประกอบด้วย งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเดิม งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน งานปรับปรุงอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา


“ส่วนที่เพิ่มความจุอ่างฯห้วยทรายขมิ้น มาจากงานขุดลอกอ่างฯบริเวณตอนบน 600,000 ลูกบาศก์เมตรและงานเสริมความสูงของสันเขื่อนเพิ่มความจุ 400,000 ลูกบาศก์เมตร รวมแล้วเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร” นายประพิศกล่าว

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นก่อสร้างตั้งแต่ปี 2496 แล้วเสร็จปี 2499 โดยมีความจุระดับเก็บกัก 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุระดับสูงสุด 2.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ความยาวสันเขื่อน 1,300 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 5 เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 อิทธิพลของพายุโซนร้อนตาลัสและพายุโซนร้อนเซินกา ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง 254 มิลลิเมตรในชั่วระยะ 20 ชั่วโมง มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 3.75 ล้านลูกบาศก์เมตร เอ่อล้นทำนบดินและกัดเซาะจนพังทลาย 2 ช่วงด้วยกันในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกรมชลประทานได้เร่งซ่อมแซมแล้วเสร็จ และเก็บกักน้ำได้ตามปกติในวันที่ 11 สิงหาคม 2560