ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2560

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ส่วนกลาง (หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2560 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-14 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-14 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th, FB : PR Ramkhamhaeng University

บทความก่อนหน้านี้ศาลแพ่งยกฟ้องคดี น.ศ.ชุมนุมหน้าหอศิลป์ฟ้อง จนท. ชี้ จนท.สลายชุมนุมโดยชอบแล้ว
บทความถัดไปศูนย์อุตุฯภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือน 9 จังหวัด เตรียมรับมือน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ห้ามเรือเล็กออกจากฝั่ง