ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาสร้างเยาวชนดีและเก่ง เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 61 กว่า 1,100 ล้านบาท 

ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาสร้างเยาวชนดีและเก่ง เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 61 กว่า 1,100 ล้านบาท  

 

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560  ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ – บมจ.ซีพี ออลล์ จัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561” (CP All Education Forum 2018) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โดยให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีศักยภาพโดยใช้หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ภายในงานมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยยุค 4.0 คุณธรรม-ความเพียร-ซื่อสัตย์สุจริต-  รู้รักสามัคคี” และการเสวนาพิเศษหัวข้อ “3 องค์กรใหญ่กับการสร้างคนด้วยการศึกษา” โดย รศ.ดร.สมภพ  มานะรังสรรค์  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (พีไอเอ็ม), ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (โรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทเครือปตท.) และนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมเสวนา

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ซึ่งสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งนี้ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน อีกทั้ง ขณะนี้ประเทศกำลังขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งจะเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง (Work-based Education) จึงเป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้ทั้งความรู้ ความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง

“การเรียนรู้ด้านธุรกิจควบคู่กับการเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงคือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของกิจการหรือสตาร์ทอัพสำหรับคนรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ จึงได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Work-based Education มาพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม ที่ตอบโจทย์นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาล ตลอดระยะเวลา 22 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ ได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ไปแล้วกว่า 12,000 คน โดยในปี 2561 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนที่สถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง ตลอดจนศูนย์การเรียนฯ และเครือข่าย จำนวน 23,600 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย”ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon