นักศึกษารามฯเจ๋ง ชนะเลิศประกวดหนังสั้น 2 เวทีระดับประเทศ

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างชื่อเสียงในการผลิตภาพยนตร์สั้น คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และ CAT Channel

ผลงานของนักศึกษา ม.รามคำแหง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในดังกล่าว เป็นเวทีประกวดภาพยนตร์สั้น 2 รายการ ได้แก่ ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “หวนดิน” ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Shortcuts ประจำปี 2560 จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ภายใต้แนวคิด เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย นายจามิกร วงชมพู นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา จากทีม Majic Studio ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ อาจารยางกูร รองหัวหน้าภาควิขาเทคโนลียการศึกษา และอาจารย์เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์ อาจารย์พิเศษคณะสื่อสารมวลชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “หวนดิน” ถ่ายทอดเรื่องราวของลูกชาวนาผู้หวนคืนสู่ผืนแผ่นดินเกิด เพื่อสืบสานความรักของแม่ที่มีต่อทุ่งนาและพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สิ่งที่ทำให้เธอขายข้าวได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยเพื่อนๆ ลูกชาวนา ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์จนประสบความสำเร็จ

อีก 1 ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ทำมะ?” ชนะเลิศจากเวทีประกวดสื่อป้องกันทุจริต ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย นายวรนันท์ จันทร์สวี นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน นางสาวมัจฉา ธรรมมะดี นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน และนายจามิกร วงชมพู นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จากทีม Sansab filmmaker ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยมี อาจารย์เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์ อาจารย์พิเศษคณะสื่อสารมวลชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ทำมะ?” นำเสนอเกี่ยวกับช่องโหว่เรื่องระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามบิลที่เบิกได้และเบิกไม่ได้ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดและทำให้เกิดการทุจริต โดยนักแสดงหญิงที่เป็นลูกจ้าง ได้สื่อให้เห็นถึงการตัดสินใจว่าจะทำการทุจริตตามระบบเดิม หรือไม่ทำตาม และให้ผู้ชมเป็นผู้ตัดสินใจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon