บสย. หนุน กระทรวงพาณิชย์ ค้ำประกันสินเชื่อแฟรนไชส์สร้างอาชีพ

บสย. เตรียมวงเงิน 3,500 ล้านบาท หนุนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ค้ำประกันสินเชื่อแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ภายใต้ “โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย”

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บสย. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย โดยล่าสุด บสย. ได้ให้การสนับสนุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดย บสย. ได้เตรียมวงเงินไว้ประมาณ 3,500 ล้านบาท ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโคร (Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

สำหรับโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อยเป็นการนำระบบแฟรนไชส์มาสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่มีสามารถลดความเสี่ยงของการลงทุน และส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยจะมีเจ้าของแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บสย. มีโครงการค้ำประกันสินเชื่อรองรับอยู่ 2  โครงการ คือ 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโคร (Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2) ซึ่งยังมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อประมาณ 3,500 ล้านบาท 2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS 6) ปรับปรุงใหม่ ซึ่งยังมีวงเงินเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับความต้องการสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อและธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อที่ร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโคร

“บสย. ได้ร่วมกับแบงก์รัฐ ทั้งธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยนำเสนอสินเชื่อพิเศษโดยมี บสย. ค้ำประกัน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยยกระดับให้ผู้มีรายได้น้อยประกอบธุรกิจในระบบแฟรนไชส์เติบโตอย่างยั่งยืน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon