อย่ามองข้าม “ฉลาก”…ตัวช่วยยุค 4.0 เพื่อสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจ โดยเฉพาะการฉลาดเลือกอาหารการกินให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความเร่งรีบในแต่ละวันอาจนำมาซึ่งปัญหาโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไม่ควรมองข้าม เพราะจากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข* พบว่า อัตราการป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (non-communicable diseases) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ เพิ่มมากขึ้นทุกปี  โดยกว่า 70% ของคนไทยเสียชีวิตเนื่องจากกลุ่มโรคเหล่านี้ ผู้คนในยุคนี้จึงควรทำการบ้านก่อนซื้อ  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพโดยสังเกตมาตรฐานโภชนาการจากผู้ผลิตได้ง่ายๆ จาก 2 จุด บนฉลากผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นสัญลักษณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นล่าสุดบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นๆ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาโภชนาการอันเข้มงวดแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์นี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคเลือกและปรับพฤติกรรมการบริโภคหวานมันเค็มให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases หรือ NCDs) ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” โดยมีผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ถึง 30 รายการที่ผ่านการรับรองได้รับตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” นี้ (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)

2.ฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็ม ที่แสดง 4 ข้อมูลสำคัญอันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคสามารถอ่านหรือเปรียบเทียบโภชนาการในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น เพื่อเลือกซื้อให้เหมาะกับความต้องการของร่างกาย และปรับการบริโภคอาหารที่สมดุลให้ทั้งตนเองและสมาชิกในครอบครัว

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหารและยา กล่าวว่า “การลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ รู้จักใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงควบคู่กับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ประเทศไทยตอนนี้ถ้าเทียบกับในเอเชีย ถือว่ามีเด็กเป็นโรคอ้วนอันดับต้นๆ รวมทั้งคนที่ป่วยเป็นเบาหวานและความดัน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน โดยลดหวาน มัน เค็ม ที่ผ่านมาเราพยายามให้ข้อมูลผ่านทางฉลากโภชนาการด้านหลังบรรจุภัณฑ์ แต่ปรากฏว่า อ่านยาก อย. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบ สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อให้ข้อมูลโภชนาการ ช่วยให้ผู้บริโภคและคุณแม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีโภชนาการเหมาะสมได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และอยากให้คนไทยหันมาใส่ใจตนเองและครอบครัว ด้วยการใส่ใจข้อมูลบนผลิตภัณฑ์ เมื่อเห็นเครื่องหมาย “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความหวาน มัน เค็มที่เหมาะสม และนับได้ว่าเป็นอีกทางเลือกเพื่อสุขภาพได้”

 

และหากคุณแม่ยุคใหม่ต้องการเครื่องมืออื่นๆ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างง่ายๆ “ข้อมูลเข็มทิศโภชนาการ” ของบริษัทเนสท์เล่ น่าจะช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แนะนำว่า “ข้อมูลเข็มทิศโภชนาการที่ด้านหลังฉลากของผลิตภัณฑ์จากเนสท์เล่ นอกเหนือจากตารางโภชนาการที่แสดงรายละเอียดของชนิด และปริมาณสารอาหารที่มีในผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคอย่างชัดเจนแล้ว ยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ แก่ผู้บริโภค อาทิ 1) ชวนให้รู้ (Good to Know) แสดงคุณค่าทางโภชนาการสำคัญๆ ในผลิตภัณฑ์ 2) ชวนให้จำ (Good to Remember) ให้คำแนะนำในการบริโภค และเคล็ดลับการรักษาสุขภาพ  3) ชวนให้คุยกับเรา (Good to Talk) แสดงหลากหลายช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อบริษัทได้

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังยึดถือมาตรฐานโภชนาการอันเข้มงวดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอมา  มาตรฐานสากลที่ยึดถือมาโดยตลอดคือเกณฑ์พื้นฐานด้านโภชนาการของเนสท์เล่ (Nestlé Nutritional Profiling System) สำหรับแต่ละช่วงวัย และเกณฑ์โภชนาการของสหพันธ์ยุโรป (EU Pledge) และล่าสุดคือเกณฑ์โภชนาการของไทยสำหรับสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” โดยมีผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ถึง 30 รายการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (ณ เดือน พฤจิกายน 2560) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ให้กับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนั้นเรายังได้เคล็ดลับจากคุณแม่ยุค 4.0 อย่างคุณเตย วินรัตน์ สกาว-รัตนานนท์ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้ลูกๆ และทุกคนในครอบครัว ให้สุขภาพดีห่างไกลโรคอีกด้วย “เมื่อก่อนเวลาเตยเลือกซื้อของอะไรก็จะพิถีพิถันเลือกสิ่งดีๆ ให้ตัวเอง พอมีครอบครัว มีลูก เราก็มักจะนึกถึงลูกก่อน รวมทั้งสอนเค้าให้เลือกซื้อของเป็นด้วย อย่างสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เตยมองว่าเป็นตัวช่วยที่ดี ให้ผู้บริโภคมีจุดสังเกตง่ายๆ ในการเลือก อยากมีสุขภาพดีเราก็ต้องเลือกเอง พอเห็นโลโก้ทางเลือกสุขภาพก็ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นว่าสินค้านั้นมีความหวานมันเค็มที่เหมาะสม อย่างที่บ้านเตยจะไม่ทานหวานจัด พอมีไมโลสูตรน้ำตาลน้อยที่ผ่านเกณฑ์ทางเลือกสุขภาพ ก็ยิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าลูกเราได้ทานของมีประโยชน์ รสชาติอร่อย และดีต่อสุขภาพ ส่วนเตยเอง เช้าๆ จะอุ่นท้องด้วยเนสวิต้า หรือพวกซีเรียลโฮลเกรน เตยเน้นอาหารเช้าที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว อร่อย แต่ก็ต้องมีสารอาหารที่หลากหลาย บางครั้งก็เพิ่มผลไม้เข้าไปด้วย  สุขภาพจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่การเลือกซื้อเลือกบริโภคของเรา ต่อให้มีคนแนะนำเราขนาดไหน แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเอง ถ้าเรารู้จักอ่านฉลากหวานมันเค็ม ประกอบกับรู้จักสังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เราก็จะสามารถเลือกและเติมสิ่งดีๆ ได้ง่ายๆ ให้ตัวเราเองและคนรอบข้างค่ะ”

เมื่อรู้จักข้อมูลดีๆ ด้านโภชนาการแล้ว ผู้บริโภคควรหมั่นทำการบ้านก่อนซื้อทุกครั้ง อ่านฉลากก่อนตัดสินใจซื้อ โดยสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ได้ที่ http://healthierlogo.com/

4 เคล็ดลับช้อปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพง่ายๆ

  1. 1. สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice Logo) บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  2. 2. อ่านฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็มเพื่อควบคุมการบริโภคในแต่ละวันให้มีโภชนาการที่สมดุลขึ้น
  3. ตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ
  4. ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริง หากไม่แน่ใจในสินค้า ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนซื้อทุกครั้ง หรือสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

* http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84+NCDs.html

 

###

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อบต.โพธิ์เก้าต้น เปิด ‘โรงเรียนผู้สูงอายุ’ เพิ่มศักยภาพชุมชน
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว / โดยพลุน้ำแข็ง