ม.ร.จัดอบรมฟรี หอพักยุคใหม่รู้ทันภัย 4.0 ได้ความรู้เพียบ

คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการหอพักและชุมชนในหัวข้อ “หอพักยุคใหม่ รู้ทันภัย 4.0” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวล 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.หอพักพ.ศ.2558 และเพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักได้ตระหนักและรู้เท่าทันถึงภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในหอพักและชุมชน ทั้งการโจรกรรม อาชญากรรม ยาเสพติด และภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายเหล่านี้ได้

การอบรมดังกล่าวมีพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย “มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” โดย พ.ต.ท.ดร.สันติชัย จันทดวง รองผกก.ป.สน.หัวหมาก และ พ.ต.ท.ดร.วันเผด็จ หงส์ทอง สวป.สน.หัวหมาก และการบรรยาย “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” โดย นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน ประธาน กต.ตร.บก.น. 4 ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยาย “สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีหอพัก” โดยอาจารย์รัฐศักดิ์ พิศุธางกูร และอาจารย์ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ร.

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหอพักและชุมชนย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา เข้าร่วมอบรม (ฟรี) โดยแจ้งความจำนงได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 02-310-8045-7

บทความก่อนหน้านี้‘ยูเอ็น’ มีมติเปิดทาง ‘ไอซีซี’ ตัดสินคดีรุกราน
บทความถัดไป‘ชวน’เบิร์ธเดย์ อิสสระ สมชัย ครบ 71 ปี ยกวีรบุรุษการเมือง ไม่ยอมขายตัวทั้งยุค’ควม.- ทรท.’