CAT จับมือ 3 หน่วยงาน สร้างนักประดิษฐ์สมองกลระดับประเทศ

CAT จับมือ 3 หน่วยงาน นำโครงข่ายไร้สาย LoRaWAN  สนับสนุนโปรเจกต์ใหญ่ หวังสร้างนักประดิษฐ์สมองกลระดับประเทศ ครั้งที่ 12

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดแถลงงานข่าวความร่วมมือในการจัดประชันทักษะทางด้านสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT ดร. สันติ นุราช กรรมการ TESA Top Gun  Rally และภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร. วิชญา รุ่นสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

สำหรับโครงการ TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 12 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2561 ภายใต้การแข่งขันในหัวข้อ ระบบอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ 4.0 (Smart National Park 4.0 : Universal National Park Box : UNPBox) เกิดขึ้นจากความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อขานตอบต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนในอนาคต

โดยตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ จะจัดให้มีการอบรมในทุกหัวข้อก่อนการแข่งขัน อาทิ จัดอบรม Project Management, หลักการส่งค่าต่างๆ, Data Analytic, LoRa Server Setting เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาที่เข้าแข่งขันก่อนการใช้งานจริง  ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนได้ฝึกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ในระดับมิดเดิลแวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการทันเวลา โพรโทคอลสแตก การประมวลผลสัญญาณ ตลอดจนการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ทั้งนี้มีนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 201 คน จำนวน 40 ทีม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ร่วม 30 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบรูพา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยศิลปากร,  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันเทคโนโลยีไทย –ญี่ปุ่น,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยสยาม,  เครือข่ายมหาวิทยาราชภัฎ และสถาบันอาชีวะศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค (นำร่อง) สำหรับทีมที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศจะได้รับเงินสด 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 20,000 บาท โดยทุกลำดับจะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เปิดเผยว่า  CAT ได้ร่วมสนับสนุนโครงข่าย IoT บนเทคโนโลยี LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันนำไปพัฒนาระบบสมองกลบนโครงข่าย LoRaWAN ได้เต็มศักยภาพตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้ CAT ได้จัดให้มีการทดสอบการกระจายสัญญาณของโครงข่าย LoRaWAN เป็นระยะๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการกระจายสัญญาณ พร้อมกันนี้เตรียมที่จะนำรถถ่ายทอดสัญญาณเคลื่อนที่ ตลอดจนอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ขึ้นไปทดสอบยังจุดที่ใช้ในการแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการทดสอบการทำงานของ sensor แต่ละตัวให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมปล่อยสัญญาณอย่างมีเสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นของการแข่งขันในรัศมี 5 กม.”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สกอ.จับมือ 21 มหา’ลัยพัฒนา ‘UniNet’
บทความถัดไปตีข่าวกันให้วุ่น! ซีดานเมิน‘เนย์มาร์’ แต่จะเอา‘อาซาร์’ ผีแจมด้วยแถมจ้องบวก‘กรีซมันน์’