สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางจับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เป็นเครือข่ายพันธมิตร

สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) ร่วมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จับมือเป็นเครือข่ายพันธมิตร สร้างองค์ความรู้ทางการค้าในต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการไทย อย่างบูรณาการ

 คุณวีณา สุขภัทราภิรมย์ อุปนายก สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE)(กลางที่ 3จากซ้าย) พร้อมคุณสุภาวดี ทวีธีรกุล (ที่2 จากซ้าย) และคุณกรปณต วงษ์สุนทร กรรมการสมาคม (ซ้ายสุด)ได้เข้าพบ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)(กลาง ที่3จากขวา )  และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ คุณภัทรกมล คีรีวัชรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและตลาด (ที่2จากขวา)  คุณธมลวรรณ อัศเวศน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักการตลาดและโครงการพิเศษ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ (ขวาสุด)  ร่วมหารือการเป็นเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา และการเปิดประสบการณ์ทางการค้าการตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดเอเชีย และตะวันออกกลาง  โดยทั้งสององค์กรจะสานสัมพันธภาพ ร่วมจัดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย และประชาชนทั่วไปในเร็วๆนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon