รามคำแหง ผนึกสน.หัวหมากให้ความรู้ หอพักยุคใหม่รู้ทันภัย 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม “หอพักยุคใหม่ รู้ทันภัย 4.0” โดยมี พ.ต.ท.ดร.สันติชัย จันทดวง รองผกก.ป.สน.หัวหมาก และ พ.ต.ท.ดร.วันเผด็จ หงษ์ทอง สวป.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.พิพัฒน์ เต็งถาวร รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก และผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา รวมทั้งชุมชนร่วมในงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ตามหอพักต่างๆ หอพักจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา การอำนวยความสะดวกและการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษา ก็ถือเป็นหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย “ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของตนเอง” และถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ดำเนินการโครงการ “หอพักติดดาว” และโครงการ “หอพักสีขาว” ที่ทำให้ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยน่าอยู่อาศัยปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย

“สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ภัยต่างๆ เข้าใกล้ทุกคนมากขึ้น โดยเฉพาะภัยที่มาจากเทคโนโลยี หลอกลวงให้หลงเชื่อผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องรู้เท่าทันภัยที่จะเกิดขึ้น การจัดอบรม “หอพักยุคใหม่ รู้ทันภัย 4.0” ถือเป็นการร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการหอพัก และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันป้องกัน ดูแล และเป็นหูเป็นตา ทำให้ชุมชนและหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเอื้อต่อบรรยากาศการศึกษาเล่าเรียน”

พ.ต.ท.ดร.สันติชัย จันทดวง รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก กล่าวถึงความร่วมมือกันดูแลหอพักว่า สน.หัวหมากมีความยินดีที่ได้ผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ประกอบการหอพักย่านหัวหมากช่วยกันเป็นหูเป็นตาในพื้นที่ เพราะปัญหาส่วนมากมีสาเหตุมาจากอัตราการว่างงาน คนต่างด้าว ปัญหาครอบครัว และเศรษฐกิจไม่ดี นำไปสู่เรื่องของการแพร่ระบาดยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ลัก วิ่ง ชิง ปล้น โดยเฉพาะกรณีรถจักรยานยนต์สูญหาย การลักทรัพย์ในหอพัก และทะเลาะวิวาท

พื้นที่หัวหมากมีหอพัก อพาร์ทเม้นท์ จำนวน 399 แห่ง ซึ่ง สน.หัวหมากต้องดูแลพื้นที่ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง มาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการโดยตรงให้มีหลักฐาน อุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 เช่น การทำทะเบียนผู้พักอาศัย (บุคคลต่างด้าว บุคคลต้องสงสัย) การติดกล้องวงจรปิด การล็อคล้อรถจักรยานยนต์ บันไดหนีไฟ และมีเครื่องดับเพลิง เป็นต้น

พ.ต.ท.ดร.วันเผด็จ หงษ์ทอง สวป.สน.หัวหมาก กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักว่า สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากได้ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ดำเนินการดูแลเรื่องความปลอดภัยและปรับปรุงหอพัก เช่น การติดกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้เป็นระเบียบ

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าอาชญากรรมที่เกิดตามหอพักต่างๆ เกิดจากการลักทรัพย์มากที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามออกไปเยี่ยมเยือน ไปตรวจหอพักให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ยิ่งช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ เมื่อลูกบ้านกลับต่างจังหวัด ผู้ใช้บริการเบาบางลง เป็นช่องทางแก่ผู้ไม่หวังดีเข้าไปกระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในทุกด้านที่เป็นต้นเหตุของการก่อเหตุนั้นๆ ผู้ประกอบการเองก็ต้องมีแนวทางให้ชัดเจนเพื่อดูแลทรัพย์สินของลูกบ้าน และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจเมื่อเขาตัดสินใจเข้ามาพักอาศัยในหอพักของตนเองแล้ว

พ.ต.ท.พิพัฒน์ เต็งถาวร รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ค้ายาเสพติดจะอาศัยหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ เป็นที่พักยาเสพติดเพื่อกระจายต่อไปยังแหล่งต่างๆ จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพัก ก่อนรับบุคคลเข้าพักอาศัย ช่วยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง เพื่อยืนยันความถูกต้องของผู้พักอาศัย เพื่อป้องกันไม่ให้หอพักของตนเองกลายเป็นแหล่งพักพิงของยาเสพติด รวมทั้ง หากมีชาวต่างชาติ เข้ามาขอพักอาศัยก็ช่วยส่งขอมูลข่าวสารมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อช่วยตรวจสอบและคัดกรอง ไม่ให้บุคคลชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายได้อาศัยอยู่ในหอพักและบริเวณชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ตัวบุคคลและทรัพย์สินต่อไป

ทั้งนี้โดยมีหอพักและชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา จำนวน 120 คนร่วมงาน

บทความก่อนหน้านี้“เบลารุส”สู่”ชัยภูมิ” โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ
บทความถัดไป‘ตูน บอดี้สแลม’วิ่งทะลุ‘พันล้าน’แล้ว