กรุงศรีรายงานกำไรสุทธิ 23,200 ล้านบาท สินเชื่อเติบโต 7% ในปี 2560

นายโนริอากิ โกโตะ

กรุงเทพฯ (18 มกราคม 2561) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2560 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 23.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จากปี 2559 และจำนวนสินทรัพย์สูงกว่าระดับ 2.0 ล้านล้านบาท ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ และการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2560

  • เงินให้สินเชื่อ: เพิ่มขึ้น 7.0% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 101.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากสินเชื่อเพื่อรายย่อยที่เพิ่มขึ้น 12.8% โดยครอบคลุมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 2.3% และ 2.4% ตามลำดับ
  • เงินรับฝาก: เพิ่มขึ้น 19.0% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 210.9 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 สะท้อนความพร้อมของสภาพคล่องในการรองรับความต้องการสินเชื่อที่จะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป
  • กำไรสุทธิ: เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 23.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จากปี 2559
  • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): อยู่ที่ 74% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2559
  • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: เพิ่มขึ้น 8.3% จากปี 2559 ปัจจัยขับเคลื่อนมาจากค่าธรรมเนียมธุรกิจบัตร ค่าธรรมเนียมธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง กองทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมธุรกิจเช่าซื้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และกำไรจากเงินลงทุน
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: อยู่ที่ 48.0% ปรับขึ้นจาก 47.1% ในปี 2559
  • สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs): ปรับตัวดีขึ้นจาก 2.21% ในปี 2559 มาอยู่ที่ 2.05% ในปี 2560 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย
  • อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 148.4%
  • อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: อยู่ที่ 65%

นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปี 2560 เป็นปีที่กรุงศรีดำเนินงานสำเร็จตามแผนธุรกิจระยะกลางที่ครอบคลุมปี 2558-2560 ด้วยจำนวนสินทรัพย์สูงกว่าระดับ 2 ล้านล้านบาท และมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2560 นั้น เงินให้สินเชื่อเติบโต 7% ขณะที่ผลกำไรสุทธิสูงถึง 23.2 พันล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังส่งผลให้มีคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับลดลงมาที่ 2.05% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย”

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2561 นายโกโตะกล่าวว่า “ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องและครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 4.0% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการเติบโตของภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว และแผนเร่งการลงทุนของภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต กอปรกับการดำเนินกลยุทธ์ของกรุงศรีภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน (ปี 2561-2563) เราจึงตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อในปี 2561 ที่ 6-8%”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรุงศรีซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของไทย มีสินเชื่อรวม 1.55 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.32 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.09 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 219.03 พันล้านบาทหรือเทียบเท่า 15.65% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 11.97%

 

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และดำเนินธุรกิจมานานกว่า 72 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)  กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 700 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 663 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 34,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 8.5 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

 กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กองทุนยุติธรรมเยียวยา”ณิชา”-ออกค่าทนายให้
บทความถัดไปสุจิตต์ วงษ์เทศ: เมืองเพชรบุรี มีเขาเจ้าลาย อยู่ชะอำ ตำนานนิทานการค้ากับจีน