พช.จัดยิ่งใหญ่ OTOP TO THE TOWN ขนสินค้าบุกห้างใจกลางเมืองทั่วประเทศ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดงาน OTOP TO THE TOWN งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่เขตเมืองทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้ประกอบการ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “OTOP TO THE TOWN ยกระดับ OTOP ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง “ จัดทั้งหมด 10 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ ได้แก่ 1.เซ็นทรัลพลาซา บางนาวันที่ 26-30 มกราคม 2.เซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 3.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์

4.เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 5. เซ็นทรัลพลาซาพัทยาบีช วันที่ 21- 25 กุมภาพันธ์ 6.เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 7. เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ วันที่ 9 – 13 มีนาคม

8.เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา วันที่ 14 – 18 มีนาคม 9.เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี วันที่ 21 – 25 มีนาคม และ 10. เซ็นทรัลแกรนด์พระราม 9 วันที่ 21 – 25 มีนาคม มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 600 ร้านค้า

กิจกรรมในงาน นอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศแล้ว ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวัน การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการร่วมสนุกจับสลากรางวัลชิงโชค โดยกรมฯ ตั้งเป้ายอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุน เลือกซื้อ สินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น โดยดำเนินการ 3 กลยุทธ์หลัก ควบคู่กัน คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับและพัฒนาสินค้าโอทอปของไทยให้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยในปี 2561 จะผลักดันให้เกิดการเติบโตประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือมีมูลค่าประมาณ 180,000 ล้านบาท ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon