ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

 

ดร.กิตติโชติ ศุภกำเนิด วิศวกรชำนาญการ ผู้แทนกองพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติเพื่อทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตรขั้นสูง ในกิจกรรมหัวข้อ “ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center (ITC) โดยมีการทดลองใช้เครื่องจักรต่างๆ อาทิ เครื่อง Hi Speed Extractor (เครื่องสกัดความเร็วสูง) เครื่อง Hi-Nutrition Evaporator (เครื่องระเหยเข้มข้นที่รักษาคุณภาพสารอาหาร) และเครื่อง Hi-Yield Spray Dryer (เครื่องอบทำผงแห้งแบบแผ่นฝอยที่ให้ผงปริมาณสูง) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย คอยให้คำแนะนำกับผู้ร่วมสัมมนากว่า120 ราย

การจัดสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นแรงผลักดันอย่างยิ่งให้กับภาคเกษตรกรรม เป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ ที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร และการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจากลักษณะเดิมให้มีราคาและมูลค่ามากกว่าที่เคยมี ดังนั้นกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่านี้ จึงมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติเพื่อทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตรขั้นสูง ขึ้นเพื่อเป็นการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพและยั่งยืนสู่อนาคต ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ. พิษณุโลก เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม ที่ผ่านมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สสส. เร่งหารือ สตง. บรรเทาความเดือดร้อนภาคี “สรรพากรพื้นที่”
บทความถัดไป“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ เสริมทัพนักฟุตบอล รุ่น 16 ปี