ไทยพาณิชย์และศศินทร์ลงนามความร่วมมือโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC)

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน  SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจจากกรณีศึกษาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง โดยกรณีศึกษาทางธุรกิจปีนี้เน้นในเรื่องการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Disruption) และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในโลกธุรกิจ โดยมี นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

โครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม ผ่านทาง http://www.scbflc.com/apply-online/

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon