ยักษ์ใหญ่’น้ำ’และ’สื่อสาร’จับมือพัฒนาระบบน้ำครบวงจร

ยักษ์ใหญ่ “น้ำ” และ “สื่อสาร” จับมือพัฒนาระบบน้ำครบวงจร ใน Digital Park Thailand พร้อมชู Smart Water บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ

 “East Water” ผสานความร่วมมือ “CAT” วางแผนพัฒนาระบบน้ำครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ชูการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล เน้น Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เพื่อวางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือ Digital Park Thailand  ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคด้านน้ำภายใน Digital Park Thailand  พื้นที่ขนาด 709 ไร่ ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ให้รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน  โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีสเทิร์น ซีบอร์ด มากว่า 25 ปี ของ East Water โดยที่ East Water จะสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ  การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม  ระบบบำบัดน้ำเสีย  และน้ำรีไซเคิล  ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  East Water เปิดเผยว่า  “ปีนี้ East Waterเตรียมประกาศรุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ  พร้อมก้าวสู่การเป็น  Smart Water 4.0  เพื่อขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบและศักยภาพของเรา  มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในอนาคตได้อย่างครบวงจร  พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน”

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT กล่าวว่า  “เรามองว่า East Water มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC  ในขณะที่ CAT เอง มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ Digital Park Thailand  ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด Smart City  อันจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต  ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญ โครงการจึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับการจัดหาน้ำในระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต

สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง East Water กับ CAT  นั้นจะแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยระยะแรกจะเป็นการวางแผนและออกแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ หลังจากนั้นจึงจะพิจารณารูปแบบในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกันต่อไปในโครงการ Smart Water 4.0”

คุณจิรายุทธกล่าวเสริมว่า  “East Water ได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด  ซึ่งแนวท่อหลักของเราอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand เพียง 400 เมตร  สามารถเชื่อมโยงระบบท่อส่งน้ำดิบได้ทันที”

สำหรับการจัดตั้ง Digital Park Thailandภายใต้แนวคิด Smart City ของ CAT  นั้น  East Water ก็ส่งสัญญาณตอบรับแนวคิดดังกล่าว  โดยจะร่วมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ชูความเป็น Smart Water 4.0  เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพ  แรงดัน  และการรั่วซึมในระบบได้แบบ Real-Time ผ่านระบบโครงข่าย IoT ของ CAT โดยทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการได้ผ่าน Application หรือเว็บเพจ  เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ  ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลระบบรวมถึงระบบการชำระค่าน้ำ  พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว  ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำภายใน Digital Park Thailand  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City ที่สำคัญของประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! ‘อัศวิน’ เซ็นแล้วคำสั่งตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงตั้งตลาด5แห่งรอบบ้าน ‘ป้าทุบรถ’
บทความถัดไปทนายหมวดจรูญมอบหลักฐานใหม่ เตือน 2 แม่ค้าระวังไลน์ปลอม ‘บิ๊กหมู’เช็กเอกสารหลุด