กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

นับเป็นโรงเรียนลำดับที่ 36 ที่ได้รับโดยมี นายชัยศิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดและนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร,นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน,นายสาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และนายสว่าง สิงหะคเชนทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ร่วมพิธี

นายชัยศิริ อนะมานกล่าว กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมในพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆมาแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

ในปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยจะจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนร็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนจำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 14 โรงเรียนทั่วประเทศ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตะหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป

ติดตามกิจกรรมของโครงการห้องสมุดอาเซียน 2017 ได้ทาง www.aseanlibraryroomthailand.com รวมถึงFacebook,Instagram,Twitter:aseanlibraryroomthailand

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon