ม.รามฯจัดอบรมฟรี ป้องกันอัคคีภัยในหอพัก

คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดอบรม เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก” แก่ผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 322 อาคารสุโขทัย

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการของหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในหอพัก การสาธิตการดับเพลิง และร่วมฝึกปฏิบัติการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทีมงานจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา) เข้าร่วมอบรม “การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก” ตามกำหนดการดังกล่าว (ฟรี) โดยแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน 2561ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 02-310-8045, 02-310-8047

บทความก่อนหน้านี้อุตุฯเตือน5-7เม.ย. ภาคเหนือเจอ‘พายุฤดูร้อน’
บทความถัดไปกฟน. ร่วมประชุม ศมบ. มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคงแสงสว่างเพียงพอ สร้างความปลอดภัยประชาชนช่วงสงกรานต์