กรมส่งเสริมการค้าฯ ชี้ “Design Value” คิดเพื่อเปลี่ยน ทางรอดเดียวของธุรกิจยุคนี้

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผนึกกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบไทย จัดโครงการ Design Service Society 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายในงาน STYLE 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านบริการออกแบบมาให้คำปรึกษาด้านออกแบบฟรี เปิดโอกาสทางรอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย การออกแบบไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป ชี้ให้มองลึกถึงการสร้างคุณค่า (Value Creation) แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ แบรนด์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้าง Design Value โดยอาศัย “กลยุทธ์คิดออกแบบ”

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า “เรามาถึงทางตันจริงๆ หากผู้ประกอบการยังคงแข่งขันกันด้วยเรื่องราคา ค้นหาวัตถุดิบราคาถูกและแรงงานราคาถูก หรือผลิตเยอะๆ เพื่อให้ได้ต้นทุนถูก ใช้กลยุทธ์การคิดแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัว ค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจ แบรนด์ หรือองค์กร แล้วนำมาต่อยอดด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการดึงจุดเด่นของแบรนด์มานำเสนออย่างสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า Design Value ซึ่งไม่ใช่แค่ทางเลือกของผู้ประกอบการอีกต่อไป แต่คือทางรอดเดียวของธุรกิจยุคดิจิทัล โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า Design Thinking หรือ คิดออกแบบ ที่นำกระบวนการคิดนี้มาใช้ทำความเข้าใจปัญหาผู้ใช้อย่างลึกซึ้งและนำเสนอทางเลือกใหม่ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ มองผู้ใช้หรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง”

ทางด้าน ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “Strategic Design Thinking หรือกลยุทธ์คิดออกแบบ คือทางรอดเดียวของธุรกิจ ในยุคนี้ที่ต้องมีการปฏิรูป หรือ Business Transformation มันมากกว่าการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ แต่เป็นการปฏิรูป เปรียบเสมือนดักแด้เปลี่ยนเป็นผีเสื้อ คือแทบจะจำสภาพเดิมของธุรกิจไม่ได้เลย เพราะการแข่งขันในปัจจุบันมีสูง และมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ ที่กำลังปฏิวัติรูปแบบธุรกิจเดิมๆ นั่นเอง สำหรับเครื่องมือคิดออกแบบ มีความสำคัญต่อธุรกิจ 3 ข้อหลักๆ คือ นำเสนอความหลากหลายของนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ต่อมาคือมองหาความเป็นไปได้ในอนาคต และสุดท้ายจะต้องสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้หรือผู้บริโภค”

สำหรับกระบวนการคิดออกแบบนั้น ใช้เป็นยุทธวิธีในการคิด ค้นหาและสร้างสรรค์สิ่งทางเลือก หรือ ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านขั้นตอนง่ายๆ 5 ขั้น เริ่มจาก เข้าใจผู้ใช้หรือผู้บริโภคด้วยการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, สร้างโจทย์จากผลการศึกษาผู้ใช้ ถอดรหัสปัญหา ความต้องการ ความปรารถนาหรือความคาดหวังของผู้ใช้, ระดมสมองจากหลายๆ ส่วนเพื่อค้นหาไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ, ลงมือทำต้นแบบจำลองทางความคิดง่ายๆ และทดสอบต้นแบบความคิด โดยนำไปทดลองกับผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสรุปแนวคิดและต่อยอดความเป็นไปได้

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ กล่าวย้ำว่า “ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีองค์กรและแบรนด์ต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ Design Service Society เพื่อขอคำปรึกษา ค้นหา Design Value มากกว่า 500 ราย มีการเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการออกแบบออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้ธุรกิจนำกลับไปสร้างโอกาส เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือสร้างตลาดใหม่ๆ ที่ยั่งยืน การออกแบบมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ ตัวอย่างสินค้าชุมชนที่ใช้การออกแบบที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ อาทิ เต่ง เชียงปลายี่สกของกาญจนบุรี ที่ใช้การออกแบบเป็นกลยุทธ์สร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจ แบรนด์ และผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นเชียงปลายี่สกเพื่อสุขภาพและทำจากปลาพื้นเมืองของกาญจนบุรี สร้างจุดขายให้สินค้า มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นสะดุดตา ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและสามารกระจายสินค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง นี่คือ Design Value ที่การออกแบบสร้างจุดเปลี่ยนให้กับธุรกิจ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า หวังว่าหลายๆ แบรนด์จะเห็นตัวอย่างว่า จุดเปลี่ยนแห่งความสำเร็จทางธุรกิจเกิดจาก Design Value ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผสานกระบวนการคิดออกแบบ เกิดจุดเปลี่ยนธุรกิจ

หากผู้ประกอบการสนใจอยากเข้ารับคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการออกแบบ สามารถเข้ารับปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่บูธ Design Service Society 2018 ภายในงาน “STYLE 2018” ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา Hall 105 นอกจากนั้นทางโครงการ Design Service Society 2018 ยังเตรียมจัดการอบรมผู้ให้บริการออกแบบหรือนักออกแบบ ที่สนใจทำงานด้านการบริการออกแบบหรือ Design Service กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า “@Master Studio” ซึ่งบริษัทออกแบบชั้นแนวหน้าของประเทศไทย จะเปิดสตูดิโอถ่ายทอดเทคนิคและเคล็ดลับความสำเร็จของการออกแบบอย่างละเอียด ผู้ที่สนใจหรือนักออกแบบสามารถสมัครได้ที่บูธ Design Service Society 2018 ภายในงาน “STYLE 2018” ได้เช่นกัน หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ เว็ปไซต์ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp-design.com และสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม www.idsocietythailand.org หรือ Facebook Fanpage idsocietythai

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon