หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชั่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอัจฉริยะ ในการประชุม Huawei Asia Pacific ISP Summit 2018

ฮ่องกง–10 พฤษภาคม–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟ เควสท์

การประชุม Huawei Asia Pacific ISP Summit 2018 เปิดฉากขึ้นแล้วที่ฮ่องกง โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่ า 150 รายจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้มาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในหมู่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการปลดล็อกโอกาสใหม่ๆในการขยายเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเ อเชียแปซิฟิก การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในธีม “Leading New ICT – Achieve and Accelerate Digital Revolution with ISP” โดยมีผู้นำอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง หนึ่งในนั้นคือบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด จากประเทศไทย นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม หัวเว่ยยังได้เปิดตัวโซลูชั่น FusionServer V5 โซลูชั่น CloudCampus และโซลูชั่นระบบสำรองไฟ FusionPower5000-S สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโซลูชั่นเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเร่งการพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลในหมู่ผู้ให้บริการอิ นเทอร์เน็ต ตลอดจนยกระดับการให้บริการเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัล

การบูรณาการระบบดิจิทัลของกลุ่ม ประเทศอาเซียนจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงวิถีชีวิตที่อัจฉริยะและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและผลักดันการพัฒนาสังคมอัจฉริยะ ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนจำนวนมาก บรรดาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใ นเอเชียแปซิฟิกจึงต้องเร่งเดินห น้าพัฒนาธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขับเคลื่อนเทคโนโลยีอีคอม เมิร์ซ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกมบนมือถือ และการชำระเงินผ่านมือถือในทุกประเทศ

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำเป็น ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซี ทีที่มั่นคงซึ่งจะช่วยเร่งการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล คุณฉิว เล่ย รองประธานฝ่ายโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ และการตลาดของ หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรซ์ บิสิเนส กรุ๊ป กล่าวเปิดการประชุมว่า เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลและยกระดับการให้บริการดิจิทัล ด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไอซี ทีครบวงจร พร้อมโซลูชั่น cloud-pipe-device เพื่อสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเ ปิดที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังดำเนินงานตามกลยุทธ์ “Platform + Ecosystem” ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในส่วนของการให้บริการที่ฉับไว การนำเสนอทรัพยากรที่ยืดหยุ่น การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า การเชื่อมโยงโครงข่ายศูนย์ข้อมู ลบรอดแบนด์ความเร็วสูง ตลอดจนการเข้าถึงบริการ VR และ HD ซึ่งจะเปิดทางให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลและยังคงมี ความสามารถในการแข่งขันในยุคดิ จิทัล

บรรดาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรุ่นบุกเบิกกำลังอยู่ระหว่างการพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล โดยได้รับแรงผลัก ดันจากเทคโนโลยีไอซีทีใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งคลาวด์ บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงความต้องการใช้ทรัพยากรแบบกระจายและการสำรองข้อมูล และการที่องค์กรต่างๆ ใช้บริการคลาวด์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวนมากต่างใช้บริการคลาวด์เพื่อขับ  เคลื่อนธุรกิจและเปลี่ยนโครงสร้างไอซีที จากศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบเดิมมาเป็นศูนย์ข้อมูลคลาวด์

คุณอิ่ง คิน เหลียง ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ประจำฝ่ายขายโซลูชั่ นและการตลาดของหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรซ์ บิสิเนส กรุ๊ป แสดงความคิดเห็นว่า ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการคลา วด์ หัวเว่ยพยายามช่วยเหลือผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ตในการพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างศูนย์ข้อมูลคลาวด์ พร้อมให้บริการจัดการระบบคลาวด์ แบบครบวงจร ตลอดจนเร่งผลักดันการใช้งาน เพิ่มความคล่องตัว และอนุรักษ์พลังงาน”

คุณสันติ เมธาวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติกา รและกรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า หัวเว่ยให้บริการแพลตฟอร์มคลาว ด์และเทคโนโลยี DWDM ที่ช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริกา รคลาวด์ที่มีแบนด์วิดท์สูง มีความจุขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือสูง

โซลูชั่นใหม่ของหัวเว่ยช่วยให้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพลิ กโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

ในการประชุมครั้งนี้ หัวเว่ยได้จัดแสดงโซลูชั่นใหม่ ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนเร่งกระบวนการพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล

– FusionServer V5 platform solution: โซลูชั่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 30% สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ใช้ระบบที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งยังให้บริการได้อย่างฉับไวแ ละยืดหยุ่น โดยมาพร้อมฟีเจอร์ Smart Fault MGM ที่สามารถป้องกันความผิดปกติของ ระบบได้ถึง 93% และลดการกินไฟของระบบลงได้ 16% ทั้งยังสะดวกในการบำรุงรักษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย

– CloudCampus solution: เนื่องจากเครือข่ายแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ การบริหารจัดการเครือข่ายก็ซับซ้อน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานและบำรุงรักษาสูง โซลูชั่น CloudCampus จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้องค์กรในการวางแผนและติดตั้งเครือข่ายไร้สายตลอดจนควบคุมการดำเนินงานและบำรุงรักษาในสถานที่ ทำงานผ่านบริการคลาวด์รูปแบบใหม่ ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานได้ทันที โซลูชั่นนี้ช่วยลดระยะเวลาในการ ติดตั้งเครือข่ายให้เหลือเพียงไม่กี่วัน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานลงมากกว่า 80% ทั้งยังเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย สำหรับผู้ให้บริการแบบ managed service provider (MSP) โซลูชั่นนี้มีแพลตฟอร์มบริหารจั ดการคลาวด์ด้วยตัวเอง ช่วยให้สามารถบริหารจัดการอุปกร ณ์ได้เป็นล้านๆ เครื่อง พร้อมทั้งรวมเครือข่ายไวไฟที่กร ะจายกันอยู่มาไว้ใน “One WiFi” โซลูชั่นนี้ใช้ได้ในภาคการศึกษา อุตสาหกรรมค้าปลีก ตลอดจนศูนย์การค้าต่างๆ โดยจะช่วยให้ MSP มีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากกา รจัดการด้วยตัวเอง โซลูชั่น CloudCampus สามารถใช้ได้แล้วบนระบบคลาวด์สา ธารณะของหัวเว่ยในฮ่องกง ช่วยให้สามารถพัฒนาเครือข่ายให้ มีประสิทธิภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องคิดค้นและพัฒนา เทคโนโลยีด้วยตัวเอง

– FusionPower5000-S UPS solution: โซลูชั่นที่รวมระบบจ่ายไฟและสำรองไฟเข้าด้วยกัน พร้อมรองรับกำลังไฟสูงสุด 1,200 kVA ต่อ UPS โซลูชั่นนี้สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย ใช้พื้นที่ไม่มาก และใช้เวลาในการบำรุงรักษาไม่ถึง 5 นาที นอกจากนี้ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นผู้ใช้ยังสามารถทำการแก้ไขได้ผ่านทางออนไลน์ ทำให้ระบบพร้อมใช้งานมากขึ้นอย่างมาก

หัวเว่ยส่งมอบโซลูชั่นให้แก่บริษัทอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลมากกว่า 1,000 รายในกว่า 50 ประเทศ ช่วยให้องค์กรเหล่านี้สามารถปรับโครงสร้างการดำเนินงานและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการประชุม Huawei Asia Pacific ISP Summit ได้ที่ http://e.huawei.com/topic/asia -pacific-isp-summit2018-en/ind ex.html

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! ทปอ.ขยายรับทีแคสรอบ3 ถึง 19 พ.ค.นี้
บทความถัดไปงาน “เทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ 71” (71th Cannes Film Festival)