กสอ.เชิญร่วมสัมมนาถ่ายทอดกลยุทธ์ “สร้างแบรนด์อย่างไร ไม่เพียงแค่ดัง แต่ต้องผูกพันอย่างยั่งยืน”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่ยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ทั้งการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ และการเชื่อมโยงธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง และเป็นการส่งเสริมให้ความรู้และข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ และเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ DIP SMEs Network จัดกิจกรรม SMEs Business Network
Forum 2018 ขึ้น ประกอบด้วย การสัมมนาให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ต่อยอดธุรกิจได้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ชนินทร์ วิศาลบูชนีย์ ในหัวข้อ “ กลยุทธ์การสร้างจุดLike ให้แบรนด์ยั่งยืน” เพราะในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นตลาด ผู้บริโภค เทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ต้องหาแนวทางในการสร้างแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ มิใช่เพียงแค่มุ่งสร้างแบรนด์ให้ดัง แต่ต้องสร้างแบรนด์ให้ผูกพันอย่างยั่งยืนในใจผู้บริโภค และการสัมมนาในหัวข้อ “ ปรับแนวคิด สร้างธุรกิจให้ก้าวไกล ”โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) Generation 2 ของ ช ทวี สานต่อธุรกิจต่อรถบรรทุกรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ผู้นำด้านส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศไทยและผู้ร่วมพัฒนาเมืองผลักดัน ขอนแก่นโมเดล ชูเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน และมีการเสวนาพิเศษ “กลยุทธ์ที่ธุรกิจทุกประเภทต้องเลือกใช้” โดย SMEsดังหลายธุรกิจมาร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์

นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SMEs และมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) มีการซื้อขายเชื่อมโยงธุรกิจในงานอีกด้วย จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 08-9861-7636 และ 08-1334-6647 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1dJtPBsrfw8g8ZjOZRdUHWO1VRTWo-47P_txCMC0hwi4

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon