“การยาสูบแห่งประเทศไทย” ก้าวใหม่ของยาสูบไทย เมื่อเป็นนิติบุคคล ขณะนี้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ได้ยกฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 ดังนั้นจึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อองค์กรจาก “กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง) เป็น “การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)” และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Tobacco Authority of Thailand (TOAT) โดยยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป


การเปลี่ยนสถานะของโรงงานยาสูบครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการในด้านการดำเนินธุรกิจ จะทำให้โรงงานยาสูบสามารถดำเนินกิจการและทำนิติกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และดำเนินธุรกิจอื่นเกี่ยวกับยาสูบและที่เกี่ยวเนื่องได้มากขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชชนิดอื่นๆ นำมาซึ่งความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้อคส.เตรียมระบายมัน-ข้าวโพดค้างสต็อก ภายใน 2เดือน
บทความถัดไปชื่นชม! ‘น้องดริว’ เก็บนาฬิกาหรู เรือนละแสน คืนเจ้าของ หลังเก็บพัสดุได้ข้างทาง