NWTOหนุนไทยขึ้นนำGastronomyเอเชีย
“รมว.วีระศักดิ์” ลั่นสร้างบิ๊กเชนจ์ในตลาดโลก

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้รับเกียรติจาก Mr.Zurab Pololikashivili เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) และ Mr.Joxe Mari Aizega ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร Basque Culinary Center ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ((ททท.) นำงานสัมมนา “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “Harnessing the power of technology and new value propositions as drivers for a positive global impact ระหว่าง 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรม InterContinental ราชประสงค์ โดย UNWTO  มุ่งให้สมาชิกนานาชาติท่เข้าร่วมสัมมนากว่า 560 ราย ยกระดับประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติของเอเชีย

ขณะเดียวกันในระดับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะใช้เวทีนี้จุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Big Change) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวที่จะก้าวไปเติบโตในตลาดโลก ทั้งทางด้านการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้าไปเสริมสร้างอาหารไทยในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยจะเปลี่ยนโมเดลการผลิตอาหารรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการลดขยะจากอาหารตั้งแต่ค้นทางจนถึงปลาย ทาง เรื่อยไปจนถึงการสร้างห่วงโซ่การผลิตเพื่อส่งออกวัตถุดิบอาหารไทยเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมีมูลค่าและคุณค่า เพื่อให้เกิดภาพจำเรื่องราวของอาหารแต่ละเมนูล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผสมกลมกลืนอย่างลงตัวอยู่ในแต่ละจาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยปีละ 35 -38 ล้านคน นำไปบอกต่อจนกลายเป็นวาระแหางโลก ที่ทำให้เกิดการบริโภคอาหารไทยสร้างรายได้เกินกว่าปีละ 350,000 ล้านบาท หรือประมาณ 20-25%ของรายได้รวมจากการท่องเที่ยว

รวมทั้งจะใช้อาหารเพื่อการท่องเที่ยวเป็นอีกช่องทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง 55 จังหวัด กระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ชุมชนเกษตรทั่วประเทศ

Mr.Zurab Pololikashivili เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศอันซีนทางอาหารที่มีความมหัศจรรย์และเป็นศูนย์กลางความหลากหลายที่สามารถนำอาหารเข้ามาเชื่อมโยงได้ครบวงจร ทั้ง 4 ส่วน คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ดังนั้นทาง UNWTO และสมาชิกพร้อมให้การสนับสนุนไทยเป็นประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอาหารแห่งเอเชีย สามารถเติบโตทั้งทางด้านรายได้และภาพลักษณ์ที่เป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวทัาวโลกได้ในระยะยาว

Advertisement

สำหรับในเวทีการเสวนาครั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนานาชาติ และสื่อจากสเปน พร้อมจะช่วยเผยแพร่ข้อมูลอาหารไทยสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงในวันเปิดงานสัมมนา ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นจากกูรูจากทั่วโลกซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแต่ละภูมิภาค

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ ได้แก่ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. Ms. Maria Helena de Senna Fernandes, Director of Tourism Office เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Hon. Mr. Edmund Bartlett, Minister of Tourism ประเทศจาเมกา  Mr.Shogo Arai, Governor of Nara Prefecture ประเทศญี่ปุ่น  Mr.Denis Itxaso, Deputy for Culture, Tourism, Youth and Sport, Deputacion Floral de Gipuzkoa ราชอาณาจักรสเปน และ Dr. Mario Hardy, CEO สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำประเทศไทย (Pacific Asia Travel Association: PATA Thailand)

พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติได้เลือกเดินทางสำรวจเส้นทางอาหารผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 8  เส้นทาง ได้แก่ บางรัก นางเลิ้ง ตรอกข้าวเม่า และพระนคร และเส้นทางอาหารผสมผสานกับวัฒนธรรมกับชุมชน ได้แก่ ตลาดพลู ตลาดน้อย กุฎีจีน และ คลองบางหลวง เพื่อเปิดเส้นทางต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสายใหม่ของประเทศไทยควบคู่กันไป

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image