ชาวโคราชเฮ ฝนตกมากสุดในรอบ 3 ปี น้ำใน 5 เขื่อนไม่น่าห่วง หนุนทำนาปีเร็วกว่าทุกปี

ชาวนาโคราชเฮ อานิสงส์ค่าเฉลี่ยฝนตกมากที่สุดในรอบ 3 ปี น้ำดิบในเขื่อนขนาดใหญ่ 5 แห่งไม่น่าห่วง ชลประทานสนับสนุนทำนาปีเร็วกว่าทุกปีและเต็มพื้นที่ชลประทาน

ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 (ชป.8) นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการ ชป.8 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม 90 แห่ง รับฟังการชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ล่าสุดมีปริมาณ 205 ล้าน ลบ.ม. หรือ 65% ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.ม. เพื่อขอมติเห็นชอบแผนการบริหาร จัดการน้ำให้ประชาชนกว่า 5 แสนคนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร รวมทั้งอุตสาหกรรมอย่างพอเพียง

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.ชป.8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สภาพอากาศในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้มีฝนตกลงมาแทบทุกวัน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 518 มิลลิเมตร คิดเป็น 47 % ของค่าเฉลี่ยทั้งปี ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ำดิบจากผืนป่ามรดกโลกแห่งที่ 5 ดงพญาเย็น เขาใหญ่ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง มีน้ำดิบไหลเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขื่อนลำตะคอง แหล่งน้ำสำคัญของชาวโคราช มีปริมาณน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งมากที่สุดในรอบ 5 ปี มติ JMC เห็นชอบให้เริ่มระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคอง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชฤดูฝน โดยเฉพาะนาปี กำหนดพื้นที่ 154,195 ไร่ ซึ่งเต็มพื้นที่เขตชลประทาน ส่วนแผนการใช้น้ำทุกกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ให้สนับสนุนปริมาณน้ำรวมไม่เกิน 134 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 75 ล้าน ลบ.ม. หรือ 53% ของพื้นที่เก็บกัก 141 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี 122 ล้าน ลบ.ม. หรือ 44% ของพื้นที่เก็บกัก 275 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย 97 ล้าน ลบ.ม. หรือ 63% ของพื้นที่เก็บกัก 155 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง 68 ล้าน ลบ.ม. หรือ 70% ของพื้นที่เก็บกัก 98 ล้าน ลบ.ม. สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 22 แห่ง มีน้ำรวม 718 ล้าน ลบ.ม. หรือ 59% ของพื้นที่เก็บกักรวม 1,216 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นพื้นที่ในเขตชลประทานสามารถทำนาปีได้เร็วกว่าทุกปี ที่ผ่านมาจะเริ่มเดือนสิงหาคมและมีพื้นที่เป้าหมายมากกว่าทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม แม้ ชป.8 สนับสนุนน้ำดิบในทุกกิจกรรม การประหยัดน้ำก็ต้องให้ความสำคัญด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้3 มิตรเดินสายจีบ-เปิดตัวได้ สองมาตรฐาน-โยนหิน?
บทความถัดไปลูกเสือของพระเจ้าแผ่นดิน คอลัมน์ โลกสองวัย