ปชช.ทั่วไทย ร่วมทำบุญ-เวียนเทียนเสริมสิริมงคล วันอาสาฬหบูชา

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม พระปฐมเจดีย์ พุทธศาสนิกชนไทยต่างเดินทางไปเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาอย่างไม่ขาดสาย

ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวลาว ตลอดจนเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระธาตุพนม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา รวมถึงวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการร่วมกันทำบุญทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถือเป็นสถานที่สำคัญที่ตั้งองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี แม้ในวันนี้ถึงแม้สภาพอากาศไม่เอื้อ มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แต่ยังมีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธา เดินทางมาลุยฝนร่วมพิธีเวียนเทียน ขอพร เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ขณะที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้ากราบไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม
โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของวันอาสาหบูชาซึ่งเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

เช่นเดียวกับ ที่อุโบสถวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันอาสาฬหบูชา’ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตเข้าร่วมพิธีสงฆ์ ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนา เพื่อนำแนวทางธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดมงคลนิมิตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและบรรยากาศภายในวัดมงคลนิมิตร มีประชาชนและบางส่วนเป็นชาวต่างประเทศ ที่มีภรรยาเป็นคนไทย มาร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วย

ส่วนที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวฉะเชิงเทรา โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon