รมว.คมนาคมเยือนตรัง มอบเกียรติบัตร อส.ทช. เผยขยายสนามบินเต็มรูปแบบปี 63

วันที่ 20 กันยายน ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น (อส.ทช.ดีเด่น) ประจำปี 2559-2560 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 22 คน 14 จังหวัด โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท นายสมัคร วงเลือดหัด แขวงทางหลวงตรังข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม อาสาสมัครทางหลวงชนบทพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายพิศักดิ์ กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้บริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Good Governance) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ และได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นเครือข่าย (Network) ในลักษณะของอาสาสมัครทางหลวงชนบท โดยตั้งเป้าหมายให้มีอาสาสมัครทางหลวงชนบท หรือ อส.ทช.อย่างน้อย 5 กิโลเมตรต่อ 1 คน

“ปัจจุบันมีภาคประชาชนที่สมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมในรูปแบบของอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ทั่วประเทศกว่า 9,500 คน ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมในภารกิจด้านต่าง ๆ รวม 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านการกำกับดูแลทางหลวง ด้านการบำรุงรักษาทาง ด้านการอำนวยความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการร่วมตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง กรมทางหลวงได้มีการคัดเลือกอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และร่วมปฏิบัติงานกับกรมอย่างต่อเนื่องของแต่ละจังหวัด เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 137 คน” นายพิศักดิ์ กล่าว

นายอาคม กล่าวว่า วันนี้ตนเดินทางมามอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครของกรมทางหลวงชนบทที่ผ่านการอบรม ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะมีอาสาสมัครกรมทางหลวงทั่วประเทศ ที่ภาคใต้มีทั้งหมด 14 จังหวัด อาสาสมัครมาจะพี่น้องประชาชน คณะครูอาจารย์ ที่สมัครใจมาเป็นอาสาสมัครช่วยทางหลวงชนบทในเรื่องของการดูแลถนน ที่ชำรุด ก็จะแจ้งข่าวให้กรมฯเพื่อทำการซ่อมแซม และทางกรมฯก็ฝึกให้อาสาสมัครเข้าใจวิธีการบำรุงรักษาถนน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในเรื่องของการซ่อมแซมถนนด้วย แต่เป็นบทบาทช่วย

นายอาคม กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาถนนต่างๆ ของกรมทางหลวงชนบท และส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของโอกาสงานสำคัญๆ ให้เข้ามาช่วยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เนื่องจากการจราจรค่อนข้างเยอะ มาช่วยในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาถนนช่วงเกิดเหตุน้ำท่วมทางเสียหาย ส่วนหนึ่งก็ได้จัดงบประมาณจากกรมฯเอง ส่วนการซ่อมแซมใหญ่เช่นคอสะพานขาด จะของบจากส่วนกลางฯ

“ในส่วนของการสร้างสนามบินตรัง ได้ทำการขยายตัวอาคารทั้งด้านผู้โดยสารขาออกและขาเข้า เป็นโครงการขยายอาคารเดิม ส่วนที่อาคารใหม่เริ่มดำเนินการในปี 2563 ตั้งงบไว้ปี 2563 ส่วนปี 2562 จะดำเนินการของสนามบินสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ในปี 2563 จะเป็นสนามบินตรัง ซึ่งจะขยายเต็มรูปแบบเป็นอาคารใหม่ จะเป็นงบผูกพันเพราะงานปีเดียวไม่เสร็จ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ผูกพัน 2 ปี มีตัวอาคารและตัวแท็กซี่เวย์อีกด้านหนึ่งของสนามบิน เพราะปัจจุบันที่ตั้งของตัวอาคารเดิมค่อนข้างคับแคบ ขยายมากไม่ได้ จึงต้องย้ายไปอีกด้านหนึ่ง” นายอาคม กล่าว

จากนั้น นายอารม และคณะเดินทางไปเปิดโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท เพื่อรณรงค์โครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าสถานศึกษากับกรมทางหลวงชนบทอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผอ.เขตคลองเตยแจงปมเทปูนกลบโคนต้นไม้ เผยทางร้านทำเอง เตรียมกระเทาะพร้อมล้อมคอกแล้ว
บทความถัดไปดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 โดยพิมพ์พรร