อธิบดี ‘ท้องถิ่น’ หนุน อปท.ตั้ง ‘โคก หนอง นา โมเดล’ ขยายผล ‘ศาสตร์พระราชา’

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมฯมีนโยบายขอความร่วมมือจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 7,851 แห่งทั่วประเทศ ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ หรือ โคกหนองนาโมเดล ให้ครบอย่างน้อย อปท. ละ 1 แห่ง ภายในปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขยายผลให้เป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติจริง

ภาพจาก suanlungberm.blogspot.com

“หลังจากที่ผ่านมากรมส่งเสริมฯร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.และประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ระมาด เข้าร่วมโครงการนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และ สุขภาวะชุมชน ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา ต.พระธาตุ อ.แม่ละมาด จ.ตาก จากนั้นกรมส่งเสริมฯจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ อปท.ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งคนและสิ่งแวดล้อม”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image