สตูลดีเดย์! กว้านซื้อยางช่วยชาวสวนพรุ่งนี้ พบกว่า 3 พันคนไร้เอกสารสิทธิ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสตูลประชุมตัวแทนกลุ่มสหกรณ์รับซื้อน้ำยางพารา และกลุ่มย่อยรับซื้อน้ำยางเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไกและวิธีการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ ขึ้นที่ สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด ต.พิมาน อ.เมืองสตูล โดยก่อนที่จะเปิดรับซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง หรือหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาแสดงในวันเปิดรับซื้อน้ำยางนาคาที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือเริ่มในวันพรุ่งนี้ 25 มกราคม- 30 มิถุนายน ยกเว้นวันหยุดราชการ

รายงานระบุว่า ได้กำหนดผลผลิตยางที่เกษตรกรชาวสวนยางสามารถนำมาขาย สถานที่รับซื้อยางที่ กยท. กำหนด พื้นที่สวนยางเปิดกรีดซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท.ไม่เกินรายละ 15 ไร่ จำนวนเศษของไร่ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง)

นายวิโชค พรหมคงบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสตูล ผช.ผอ.สกย. กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว รวมทั้งกลุ่มรับซื้อน้ำยางย่อยที่มีอีกกว่า 110 กลุ่ม พร้อมในการรับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสด ราคากิโลกรัมละ 42 บาท และยางก้อนถ้วย ราคากิโลกรัมละ 41 บาท ซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดสตูลจะเป็นการทำน้ำยางสดมาจำหน่ายมากกว่า คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นเกษตรกรรายย่อย

นายวิโชคกล่าวด้วยว่า ส่วนปัญหาที่ต้องเร่งหารือคือการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ธ.ก.ส.ในเกษตรกรรายย่อย ที่อาจจะประสบปัญหาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในเบื้องต้นจะมีการจ่ายเงินให้เกษตรกร 2 วันครั้ง ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดต่างๆ ถึงปัญหาอุปสรรคด้วย นอกจากนี้อีกหนึ่งปัญหาคือพบมีเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 3,000 กว่าราย ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยขึ้นทะเบียนแล้ว 20,000 ราย แยกเป็นชาวสวน 17,000 ราย และคนกรีดยาง 3,000 ราย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image