ท้องถิ่นถกด่วน ‘สงขลา’ ครองแชมป์ขยะล้นเมือง อันดับ 1 ของประเทศ 7 ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา กล่าวระหว่างร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด ว่า จ.สงขลาเป็นจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน ในการนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สูงสุด 2,471,840 ตัน ส่งผลให้เป็นจังหวัดที่มีความสกปรกด้านการจัดการขยะมูลฝอย และมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการเผาไหม้ขยะมูลฝอย การปนเปื้อนของน้ำชะขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ปัญหากลิ่นเหม็น และพาหะนำโรค ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ทำให้มีการร้องเรียนของประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี

นายนิพนธ์กล่าวต่อว่า เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปตามโรดแมป จึงจำเป็นต้องดำเนินการ ดังนี้ 1.การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต 2.การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 3.การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4.การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

 “ระยะเร่งด่วน ยังจัดประชุมร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สงขลา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การบริหารขยะเกิดความประหยัดคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น” นายนิพนธ์กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ พบว่า จ.สงขลาเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมากที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

 

บทความก่อนหน้านี้ภาพชุดบรรยากาศ ‘โมโตจีพี’ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่บุรีรัมย์
บทความถัดไปสหรัฐนำเข้าสินค้ามากเป็นประวัติการณ์ดันตัวเลขขาดดุลพุ่งทุบสถิติ