เอกชนจ่อชงครม.สัญจรปลดล็อกรถจีนเข้าชายแดนหลังซบเซามาหลายปี

รายงานข่าวจาก จ.เชียงราย แจ้งว่าจากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีกำหนดจะไปจัดการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.เชียงราย ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ริมฝั่งหนองบัว ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดจะนำคณะรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนพื้นที่้ตั้งแต่วันที่ 29-30 ต.ค.โดยจะเดินทางไปยัง จ.พะเยา และอีกหลายสถานที่ในเขต อ.เมืองเชียงราย นั้น ในส่วนของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวได้เตรียมนำเสนอให้รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหากรณีการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถนำรถยนต์เดินทางเข้าสู่ด่านพรมแดนด้าน จ.เชียงราย

โดยเฉพาะที่จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงของ เชื่อมกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เพราะชาวจีนสามารถใช้รถยนต์เดินทางจากมณฑลยูนนานมายัง อ.เชียงของ โดยใช้ถนนอาร์สามเอผ่านแขวงหลวงน้ำทา-แขวงบ่อแก้ว ใน สปป.ลาว ใช้ระยะทางเพียงประมาณ 254 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้สถิตินักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2556-2558 ที่ผ่านมาพบว่ามีชาวจีนเดินทางเข้ามาพร้อมรถยนต์เป็นจำนวนมาก แต่ภายหลังเกิดปัญหาการทะลักเข้ามาของทัวร์จีนในช่วงเวลาดังกล่าว ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เข้มงวดกฎระเบียบการเข้าเมืองที่ด่านพรมแดนทำให้สถิติชาวจีนลดลงเป็นอันมาก

นายพรเทพ อินทะชัย ประธานหอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่าในโอกาสจะมีการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.เชียงราย ดังกล่าวทางภาคเอกชนก็ได้นำเสนอต่อภาครัฐให้ทำการแก้ไขปัญหาชายแดนหลายเรื่องโดยเฉพาะการผลักดันให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือหรือเอ็นอีซี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ทั้ง 3 อำเภอคือแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ การเข้าออกแดน การค้าชายแดน ฯลฯ โดยใช้เรื่องการปรับกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างคล่องตัว เพราะปัจจุบันเรามีระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ ถนน สะพาน โครงการรถไฟต่อไปถึงชายแดน อ.เชียงของ ฯลฯ หมดแล้วจึงควรปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเชียงรายและภาคเหนือได้เป็นอย่างมาก

นายพรเทพ กล่าวอีกว่าปัจจุบันยังติดขัดเรื่องกฎระเบียบซึ่งตนเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งศูนย์บริการ ณ จุดเดียวหรือวันสต็อปเซอร์วิสที่ชายแดน อ.เชียงของ เพื่อรองรับกรณีจะมีทัวร์จีนเข้ามาเลยเพราะทัวร์เหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพจึงสามารถนำรถยนต์เข้ามาเองได้ โดยเฉพาะช่วงนี้กำลังมีกระแสเรื่องถ้ำหลวง-หมูป่า เข้าสู่ฤดูหนาวและการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ดังนั้นการพัฒนากระแสรองรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญมาก

ด้าน น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่าจากสถิติพบว่ามีชาวจีนเดินทางเข้าสู่ด่านบ่อเต็นของแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว บนถนนอาร์สามเอตรงชายแดนจีน-สปป.ลาว กว่า 12,467 คน มีรถเข้ามากว่า 3,957 คน ในช่วงสัปดาหืวันชาติจีนที่ผ่านมา ซึ่งในอดีตนั้นคนจีนเหล่านี้จะทะลักเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยสู่ อ.เชียงของ กว่า 60-70% แต่ปรากฎว่าปีนี้เข้ามาเพียง 18 คันรวมคนเพียงแค่ 276 คน หรือไม่ถึง 5% จึงควรปรับเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะจุดนี้อยู่ใกล้กับประเทศจีนมากที่สุดจึงไม่ควรเสียโอกาส ทั้งนี้ทางหอการค้าได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการภาครัฐเอกชน (กรอ.) และ กรอ.ระดับรัฐบาลเพื่อให้นำเข้าสู่การประชุม ครม.สัญจร ดังกล่าวแล้ว

น.ส.ผกายมาศ กล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหานี้จะมีผลไปถึงด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย ด้วยเพราะปัจจุบันรถจีนสามารถขับไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมเมียนมา-สปป.ลาว ที่เมืองเชียงลาบของเมียนมาและเมืองลอง สปป.ลาว แล้ว ซึ่งจากเชียงราบสามารถขับไปถึง จ.ท่าขี้เหล็ก ตรงกันข้าม อ.แม่สาย บนถนนพหลโยธินได้ด้วย

รายงานข่าวแจ้งอีกว่าในปี 2556 มีสถิติคนจีนเดินทางผ่านถนนอาร์สามเอสู่ อ.เชียงของ จำนวน 21,631 คน รถยนต์จำนวน 1,487 คัน ปี 2557 จำนวน 27,717 คน รถยนต์จำนวน 4,883 คัน และปี 2558 จำนวน 43,555 คน รถยนต์จำนวน 9,248 คัน โดยเข้ามามากช่วงวันหยุดยาวของชาวจีน เช่น วันชาติจีน ตรุษจีน ฯลฯ และไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใน จ.เชียงราย เช่น บ้านดำ วัดร่องขุ่น ฯลฯ และไปยัง จ.เชียงใหม่ รวมถึงต่อไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่มีชายทะเล ต่อมาวันที่ 27 มิ.ย.2559 กระทรวงคมนาคมได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดการเข้าด่านพรมแดนโดยมีข้อกำหนดต่อรถที่จะเข้ามายังประเทศไทย เช่น ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง รถยนต์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม กำหนดให้สามารถนำรถเข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันและในรอบปีต้องไม่เกิน 60 วันโดยยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของไทย แจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ มีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยรับรอง มีสัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย มีสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถพร้อมฉบับแปล ปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ฯลฯ ปัจจุบันแม้จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับทัวร์จีนมากขึ้นแต่ก็ยังมีสถิติการเข้ามาของทัวร์จีนน้อยลงดังกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon