“ครม.”ไฟเขียวเดินหน้าพัฒนา“ด่านบ้านฮวก” จังหวัดจ่อของบ 535 ล้าน

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.อดิศร เรือลม นักวิชาการผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการที่จังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ขอไป โดยเฉพาะเรื่องของจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา หรือ ด่านบ้านฮวก ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติในหลักการประเด็นด่านบ้านฮวก 2 เรื่อง คือ 1.การเสนอขอมติ ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ในการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำยวน และป่าน้ำลาวให้เป็นเขตสงวนแห่งชาติ เพื่อสามรถขอใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุนผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ได้ตามระเบียบกฎหมาย และ 2.การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จังหวัดพะเยา โดยตัวเลขงบประมาณที่จังหวัดพะเยาได้จัดทำไว้อยู่ที่ 535 ล้านบาท

หน.กลุ่มงานวิชาการผังเมืองฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ครม.มีข้อสังการเห็นชอบในหลักการการพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก โดยการก่อสร้างอาคารด่านเพื่อรองรับระบบ C.I.Q. และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และให้กระทรวง ทส. รับไปประสานกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดการก่อสร้างอาคารด่านเพื่อรองรับระบบ C.I.Q. และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งจัดทำแผนการบริการจัดการและการเตรียมบุคลากรรองรับการเปิดด่านในอนาคต ก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องไม่มีข้อติดขัดเรื่องการใช้พื้นที่ ดังนั้นหมายความว่าก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง จะต้องทำการศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามแผนปี 2561 ทำการศึกษาผลกระทบ สวล. ปี 2562 ขอใช้พื้นที่ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปี 2563

ขณะที่นายประสงค์ สะสมวัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า สำหรับถนนทางขึ้นด่านบ้านฮวก จากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ภูซาง ไปจนถึงด่านบ้านฮวก ที่ถนนชำรุด เป็นหลุม บ่อ เสียหายหนักนั้น จะมีการซ่อมแซมปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซึ่งขณะนี้ในขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ทราบว่าได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในเร็วๆ นี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พ่อเมืองโคราชรับมอบคืนที่วัดพระนารายณ์ 4 พ.ย.ปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองทันที
บทความถัดไป“วิญญัติ”จี้ถาม“ประธานป.ป.ช.”เหตุใดคดี 396 โรงพักล่าช้า แต่จะรื้อคดีจำนำข้าวรอบ 2