อธิบดีสถ.เปิดประชุมใหญ่กู้ภัยเครือสว่าง โชว์สวนสนาม ความพร้อมทีมกู้ชีพ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กู้ภัยสว่างทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 มีนายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการจัดงานประชุมสามัญประจำปี ชมรมกู้ภัยในเครือสว่างฯ จัดเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัยในเครือสว่างที่เข้าร่วมงานเกือบ 3,000 คน นายวิบูลย์ กล่าวว่า สมาคมหรือมูลนิธิต่างๆได้รวมตัวกันในนามชมรมกู้ภัยในเครือสว่าง ภายใต้การบริหารงานของ นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานชมรมหน่วยกู้ภัยในเครือสว่างฯ ปัจจุบันมีทั้งหมด 73 สมาคมกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด ในส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็นเขตเพื่อให้มีความสะดวก เหมาะสมต่อการควบคุม บังคับบัญชาเป็น 9 เขต มีเจตนารมณ์มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ตามวิสัยทัศน์ “ กู้ชีพ – กู้ภัย ทุกสมาคม ทุกมูลนิธิในเครือสว่างฯ เป็น กู้ชีพ – กู้ภัย ที่มีคุณภาพของประเทศ ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยใช้อัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่ดำเนินงานบนพื้นฐานความเสียสละ และรับผิดชอบ ต่อสังคม ภายใต้กฎหมายที่กำหนด” ในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม“ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 32 สมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในฐานะประธานเขต 3 เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อให้คณะผู้บริหารของแต่ละสมาคมหรือมูลนิธิ มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน รวมทั้งได้มาพบปะสังสรรค์ร่วมกัน สิ่งที่พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือ มีการประชุมเชิงสัมมนา ของกลุ่มผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย ในเครือสว่างฯ พ.ศ.2561-2565 ( 5 ปี) ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ และบริบทของสังคมไทยในอนาคตอีก 5 -10 ปีข้างหน้า รวมทั้งแสดงความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจในความเป็นจิตอาสาของอาสาสมัครฯด้วยการเดินสวนสนาม นอกจากนี้แล้วชมรมกู้ภัยในเครือสว่างฯ ยังได้นำ รถกู้ชีพ -กู้ภัย ที่มีความทันสมัย มีความพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย มาแสดงและสาธิตการใช้งานด้วย” นายวิบูลย์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทำความรู้จักกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ‘เจียงฮายเกมส์’
บทความถัดไป“โปรเม” รั้งที่ 12 ร่วม สะวิงซีเอ็มอี จ่อคว้าโบนัส 32 ล้าน พร้อมถ้วยแวร์โทรฟี่ส่งท้าย