เครือข่ายชาวสวนมะพร้าวประจวบฯร่อนแถลงการณ์ถาม 2 รมต.หลังยื่นข้อเสนอนาน1เดือนแต่ไร้คำตอบ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่าวชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความจริงใจเพื่อแก่ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมาเครือข่ายได้ยื่นหนังสือ 2 ฉบับผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นเวลากว่า 1 เดือน แต่ยังไม่มีคำตอบ ไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งข้อตกลงจากการประชุมร่วมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ อบต.ธงชัย อ.บางสะพาน ในประเด็นขอให้ยุตินำเข้ามะพร้าวผลเป็นเวลา 7 เดือนในกรอบอาฟต้า ( AFTA ) และศึกษาแนวทางการชะลอการนำเข้าในกรอบ WTO ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2561 และเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2562

“แต่ตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อ้างว่ากลัวประเทศอินโดนีเซียฟ้องร้อง จึงให้ใช้คำว่าชะลอการนำเข้ามะพร้าวในกรอบ AFTA ไปก่อน ก่อนหน้านี้ชาวสวนจึงเข้าใจว่าไม่ให้นำเข้า โดยเลื่อนออกไปเพื่อไขปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ และมะพร้าวงอก แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไข แต่มีการนำเข้ามะพร้าวเพิ่ม กระทั่งราคาตกต่ำเหลือผลละ 5 บาท มะพร้าวขาวพ่อค้าไม่รับซื้อ แสดงให้เห็นว่า ตัวแทนของรัฐบาลทั้ง 2 รัฐมนตรี ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวทั่วประเทศ ดังนั้นจึงต้องติดตาม ทวงถาม เรียกร้องต่อไป” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

มีรายงานว่าสำหรับข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯต้องการให้กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์นำเข้า คุณสมบัติผู้นำเข้า ห้ามนำเข้ามะพร้าวผลทุกชนิดเว้นแต่เป็นงานวิจัย ให้นำเข้าเนื้อมะพร้าวขาวในปริมาณที่ขาดแคลนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชโดยอ้างอิงปริมาณผลผลิตในประเทศ ขอให้ลดระยะเวลานำเข้ามะพร้าวจาก 7 เดือนเป็น 3 เดือน โดยให้นำเข้าในเดือนธันวาคม มกราคมและกุมภาพันธ์ ของทุกปีตามกรอบอาฟต้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานำเข้าต้องไม่มีผลผลิตคงค้าง ให้มะพร้าวนำเข้าทางด่านศุลกากรที่ท่าเรือกรุงเทพฯและท่าเรือแหลมฉบัง ห้ามไม่ให้ผู้นำเข้ามะพร้าว นำมาจำหน่าย จ่าย โอนภายในประเทศ หากตรวจสอบพบการนำเข้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้ตัดสิทธิ์ผู้นำเข้ารายนั้นเป็นเวลา 5 ปีการนำเข้า ให้นำเข้ามะพร้าวเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นกะทิที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และมีใบอนุญาต รง.4 เท่านั้น โดยขอให้ออกประกาศเพื่อมีผลบังคับตลอดไป และขอให้แก้ไขปรับปรุงวิธีการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนผลผลิตมะพร้าวภายในประเทศเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

สำหรับหนังสือที่ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอให้แก้ไขระเบียบการขนย้ายมะพร้าวผล ให้ออกใบกำกับควบคุมการเคลื่อนย้ายทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร แหล่งที่มาที่ไปของมะพร้าวถ้ามีน้ำหนักบรรทุกมะพร้าวไม่เกิน 4,000 กก. ไม่ต้องขออนุญาต ขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 1 เดือนก็ยังไม่มีคำตอบจาก 2 กระทรวง

บทความก่อนหน้านี้สาวจีนชนะแข่งกินพริกในบ่อน้ำร้อน ทำสถิติกินได้ 20 เม็ด ใน 1 นาที
บทความถัดไปฮือร่อนแถลงการณ์ค้านตัด”โลโก้-ชื่อพรรค” พีเน็ต ซัดเอื้อโกงช่วงรวมคะแนน