โคราชหนี้ครูวิกฤต 4 พันราย เหลือเงินเดือนไม่ถึง 2 พันบาท จ่อถูกฟ้องล้มละลาย 2 พันคน

“โคราช โมเดล ” สหกรณ์ครูช่วยหนี้ครูวิกฤตกว่า 4 พัน เหลือเงินเดือนไม่ถึง 2 พันบาท อีก 2 พันคน จ่อถูกฟ้องล้มละลาย เจรจา ธ.ออมสิน หาแนวทางเยียวยาเป็นรูปธรรม

วันนี้ (13 ม.ค.) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา องค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค เมื่อเวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จักรสาน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชุดที่ 61 จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นบุคคลากรทางการศึกษากว่า 500 คน รับฟังการตรวจสอบกิจการและผลการดำเนินงานปี 2561 รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ ซึ่งมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 36,392 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 15,441 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,411 ล้านบาท เงินรับฝาก 5,318 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 ล้านบาท

นายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยว่า สหกรณ์ฯได้บริหารจัดการและดูแลเพื่อนสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 27,212 คน ซึ่งมีการทำธุรกรรมปล่อยกู้ ซื้อหุ้นเรือนหุ้นและรับเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป แต่ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินรัฐหลายแห่งได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เดิมร้อยละ 3.70-80 ต่อปี ขึ้นเป็นร้อยละ 5.20-62 ต่อปี รวมทั้งสถาบันการเงินเอกชนได้ทยอยปรับขึ้นตาม แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มแต่รายได้คงที่รวมทั้งสมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้นการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนในอัตราเดิมร้อยละ 6 ต่อปี ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงปรับลดเหลือร้อยละ 5.90 ต่อปี เพื่อไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และประสานประโยชน์แก่สมาชิกได้ทั่วถึง

“ในแต่ละเดือนได้บริหารจัดการโดยหักเงินสมาชิกที่กู้เงิน เพื่อชำระหนี้ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน เฉลี่ย 446 ล้านบาท ซึ่งมีสมาชิกกว่า 4 พันคน กู้เงินหลายช่องทาง ทั้งสถาบันการเงินและกู้นอกระบบ ประสบปัญหาเหลือเงินในบัญชีไม่ถึง 2 พันบาทต่อเดือน และมีประมาณ 2 พันคน ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว ล่าสุดสถาบันการเงินเจ้าหนี้มีมาตรการเข้มได้ยื่นฟ้องลูกหนี้ พบนับสิบรายถูกฟ้องล้มละลายและอีกหลายร้อยคนกำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤต หากศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลายต้องพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ทำให้เดือดร้อนทั้งครอบครัวและสมาชิกค้ำประกัน อย่างไรก็ตามแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้มีความคืบหน้าในการเจรากับคณะผู้บริหารธนาคารออมสินสามารถตกผลึกพอสมควร เหลือเพียงรัฐบาลและบอร์ดใหญ่เห็นชอบ ให้โอนหนี้สมาชิกกว่า 2.4 หมื่นคน ให้สหกรณ์ฯ รับดูแลแทนในลักษณะต้นลดดอกลด เพื่อดำเนินการในรูปแบบ “โคราช โมเดล” ขณะนี้อยู่กว่าตรวจสอบยอดหนี้ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน คาดจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ ” นายทองกล่าว

ส่วนเรื่องหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งเห็นชอบให้ชำระหนี้เงินต้นคืนทุกครึ่งปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง พ.ศ.2584 รวมเวลา 25 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยได้ทยอยชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยอดหนี้เดิมกว่า 800 ล้านบาท ล่าสุดคงเหลือ 472 ล้านบาท ล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อนำมาชำระหนี้ จึงไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินในอนาคตตามที่หลายฝ่ายกังวลใจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon