ปธ.สมาพันธ์ปลัด อบต. หนุนอธิบดีท้องถิ่นนั่งเก้าอี้ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ สะสางปัญหาหนี้เน่า

เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย อดีต สปช.ด้านการปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรณีการแก้ไขปัญหาหนี้เน่าในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระแสขับไล่ประธานสหกรณ์จากการบริหารงานที่ล้มเหลว ระบุว่า พร้อมลาออกจากสมาชิกสหกรณ์หากสหกรณ์ขาดความมั่นคง วันนี้มาขออาสารับทำหน้าที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ แนวทางที่จะดำเนินการหากได้รับโอกาสคือสนับสนุนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานสหกรณ์ฯต่อไป เพราะสหกรณ์ต้องใช้อำนาจและบารมีของประธานฯที่เป็นอธิบดี ในการสนับสนุนกิจการให้มีความมั่นคงและคล่องตัวในการบริหารกิจการ

“สหกรณ์มีกำไรจากการดำเนินกิจการ เพราะตำแหน่งอธิบดี เป็นผู้ประสานกู้เงินทุนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญท้องถิ่น(กบท.) ที่อธิบดีเป็นบอร์ดใหญ่ ให้สมาชิกที่มีปัญหาเรื่องการเงินกู้จำนวนหลายพันล้านบาท เนื่องจากทุนเรือนหุ้นที่มี ไม่เพียงพอต่อการปล่อยกู้ เหตุจากมีกรรมการบางชุดปล่อยเงินกู้ออกไป โดยไม่มีมาตรการที่ดีเพียงพอ ทำให้หนี้มีปัญหา ไม่สามารถเก็บหนี้ได้ เป็นปัญหาในปัจจุบัน สมาชิกลองไปขอดูข้อมูลครับว่าใครทำ กรรมการชุดใดทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่ผมแน่นอน แต่ที่ปรากฎเป็นข่าว พยายามบิดเบือน” นายเชื้อ กล่าว

เงินทุนที่ได้มาจาก กบท.ภายใต้การประสานของท่านอธิบดีนั้น สหกรณ์ฯได้มา ในราคาดอกเบี้ยถูก ทำให้สหกรณ์ เอาเงินจาก กบท.บริหารจนมีกำไร สหกรณ์จึงยืนอยู่ได้ ทำให้สหกรณ์มีเงินปันผลที่ดีให้แก่สมาชิกในอัตราที่สูง มีเงินจัดสวัสดิการ มีเงินจ้างพนักงานของสหกรณ์ หากไม่มีเงินทุนก้อนนี้หลายพันล้านบาท สหกรณ์จะอยู่อย่างไร ถามว่าหากประธานสหกรณ์ไม่ใช่อธิบดี จะไปหาเงินทุนดอกเบี้ยถูกที่ไหนมาบริการสมาชิก สถาบันการเงินอื่นเขาให้กู้เป็นพันล้านก็เพราะความเชื่อมั่นในตัวประธานสหกรณ์ที่เป็นอธิบดีและกรรมการ

ในขณะที่ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ที่สมาชิกส่งเข้ามา มีการถูกปล่อยให้กู้แล้วมีปัญหา เพราะลูกหนี้ไม่ใช้หนี้คืน ท่านทราบกันหรือไม่ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ เท่ากับว่าในปัจจุบัน ถ้าไม่มีเงินทุนจาก กบท.ภายใต้การประสานของอธิบดี สหกรณ์นี้ จะขาดความมั่นคง เพราะทุนของสมาชิกถูกปล่อยออกไปแล้วเก็บไม่ได้ สมาชิกที่ดีที่ส่งเงินทุกเดือน เวลาเขาจะเอาเงินคืนจะทำอย่างไร จะให้เงินเขาหายหรือ เหตุเพราะมีคนบางกลุ่มไม่ยอมรับกติกาที่ตัวเองไปลงนามไว้ และไม่มีวินัยทางการเงินอย่างนั้นหรือ

 

บทความก่อนหน้านี้โรงงานชี้เผาอ้อยทำคุณภาพน้ำตาลลด
บทความถัดไปส.ส.เขต มีหมายเลขต่างกัน จะทำให้เกิดความสับสนในการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หรือไม่