แม่ทัพภาค 4 ประชุมคณะกรรมการประสานงานโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมซีเอสปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงาน พูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ ร่วมประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายการพูดคุยและบทบาทของคณะประสานงานในระดับพื้นที่ ผู้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและสร้างสภาวะแวดล้อม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข โดยการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและกลุ่มต่างๆ เพื่อทราบความต้องการของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ รายงานให้คณะพูดคุยรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพูดคุย อีกทั้งการประชุมคณะกรรมการประสานงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกกของการประชุมอย่างเป็นทางการ

พล.ท.พรศักดิ์กล่าวในที่ประชุมว่า การพูดคุยสันติสุขเป็นวาระแห่งชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้พูดคุยกับทุกกลุ่มที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรง ส่วนกรณีกระแสข่าวของกลุ่มมาราปาตานีในห้วงที่ผ่านมานั้น เป็นเรื่องของคณะพูดคุยอย่างเป็นทางการโดย พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าพูดคุยสันติสุข ซึ่งยังคงต้องเดินหน้าต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะเรายืนยันว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวที่จะสามารถนำทั้งสองฝ่ายสู่ความสันติสุขความสงบสุขได้คือ การหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันด้วยความจริงจังและจริงใจเท่านั้น ถึงจะสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน และการที่ฝ่ายรัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่มที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรง อยากให้ปรับมาใช้แนวทางสันติวิธีในการยุติปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน

พล.ท.พรศักดิ์กล่าวว่า บทบาทและนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เรายังคงทำหน้าที่และให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทุกพื้นที่ให้ปลอดภัย ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย การสร้างความเข้าใจในทุกมิติทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนนโยบายหลักของรัฐบาล ทั้งเรื่องการพัฒนา การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผมให้ความสำคัญควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตามคาดเป๊ะ ‘รามี มาเลค’ คว้าออสการ์นำชายยอดเยี่ยมจาก Bohemian Rhapsody
บทความถัดไปชมภาพหวาน ‘ริต้า-กรณ์’ กลางหิมะญี่ปุ่น คนแห่แซวหวานขนาดนี้แต่งงานกันเถอะ