ประธานสภากัญชา แถลงพร้อมจัดงาน ‘สกลนครโมเดล’ เมืองแห่งกัญชาโลก

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 เมษายน ที่จุดชมวิวหนองหาร บ.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ดร.จรูญ ลาภจิตร รองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย นางชนิดาภา คำชาลี ประธานสภากัญชา จ.สกลนคร และเลขานุการประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย นายเรืองชัย จดจำ รองประธานสภากัญชา จ.สกลนคร นายอาทิตย์ แสนมะฮุง รองประธานสภากัญชา จ.สกลนคร พร้อมสมาชิกบริหารสภากัญชาแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร แถลงข่าวการจัดงาน ”สกลนครโมเดล” เมืองแห่งกัญชาโลก ในวันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีชาวต่างชาติร่วมงานด้วย

นางชนิดาภา คำชาลี ประธานสภากัญชา จ.สกลนคร เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ 2562 นั้น กัญชาสามารถนำมาเป็นยารักษาโรค อีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญส่งผลให้เกิดการตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ แต่ในความเป็นจริง การพัฒนากัญชาไทย ยังมีอุปสรรคมากมาย จำเป็นต้อง รวมพลังคนไทย ให้เป็นเอกภาพ ดังนั้นผู้ปรารถนาดีต่อการมุ่งหวัง ให้กัญชาของไทยเป็นผลประโยชน์ ที่คนไทยทุกคนมีสิทธิและเป็นเจ้าของ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “สภากัญชาแห่งประเทศไทย”การนี้ได้ทำหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแล้ว พร้อมทั้งขอความสนับสนุนไปยังฝ่ายกฎหมายที่สำคัญ ๆ ของประเทศ เพื่อขอความร่วมมือ ยกร่างกฎหมายรองรับการจัดตั้งสภากัญชาแห่งประเทศไทย

สภากัญชาแห่งประเทศไทย โดยการนำของ นายวัฒนา โมสิกมาศ ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลักดันและริเริ่มก่อตั้งสภากัญชาแห่งประเทศไทย และมีสมาชิกกิติมศักดิ์ ที่ร่วมก่อตั้งอีกหลายๆท่าน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและให้ความรู้ เชิงวิชาการในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ”กัญชา”สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่ม SME เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน พ่อค้าประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์กัญชา พื้นเมือง “พันธุ์หางกระรอก”แถบเทือกเขาภูพาน และลุ่มน้ำสงคราม ซึ่งเคยเป็นพันธุ์กัญชา ที่ดีที่สุดในโลก ส่งเสริมกิจการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์ทางเลือก หมอพื้นบ้าน ผลิตตำรายาสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของกัญชา ส่งขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ มอบทุนการดำเนินชีวิตให้ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา ทหารผ่านศึกและหน่วยงานอื่นๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร และจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำสงคราม โดยใช้ฟาร์มกัญชาและการรักษาโรคจาก สมุนไพรกัญชา ผลักดันให้เมืองสกลนคร เป็นเมืองต้นแบบ เป็นโมเดล “เมืองแห่งกัญชาโลก”

ฟื้นฟูชนเผ่า รักษาศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม ด้านอาหาร การแต่งกาย การดำรงชีวิตประจำวัน ภาษา ดนตรีพื้นเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลให้เป็นที่รู้จักทั่วไป เป็นต้นแบบเมืองแห่ง 3 ธรรม “ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม”

ในการแถลงข่าวคณะกรรมการสภากัญชาแห่งประเทศไทยและสมาชิกทุกๆท่าน ที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงาน “สกลนครโมเดล”เมืองแห่งกัญชาโลก จะดำเนินการตามกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามกำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย.62 เวลา 09.00-14.00 น.ประชุมเชิงวาการเส้นทางกัญชาไทย หัวข้อศาสตร์กัญชา ที่หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เวลา 16.00-24.00 น.พิธีมอบใบแต่งตั้ง ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย 77 จังหวัด ณ ลานกิจกรรมหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.สกลนคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon