แม่ทัพภาค4 เปิดงานระดมทุน สมทบกองทุนเด็กกำพร้า PNYS 4 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองจังหวัดนราธิวาส พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กองทุนเด็กกำพร้า PNYS จังหวัดนราธิวาส ธารน้ำใจ สู่ใยรัก(เด็กกำพร้า PNYS) ครั้งที่ 6 โดยมี นายวิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี, พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,ผศ.ดร.จงรักษ์ พลาศัย,นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน

พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานระดมทุนเพื่อสมทบทุนกองทุนเด็กกำพร้า PNYS ครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำทุนที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพ่อแม่เสียชีวิต ขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างที่ควรจะได้รับจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันรับผิดชอบสังคม โดยเฉพาะเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

การจัดงานเพื่อระดมทุนให้เด็กกำพร้าครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งที่เป็นองค์ความรู้ ความบันเทิง การสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการให้ความช่วยเหลือกองทุน เสริมสร้างให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ผ่านกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นในวันนี้ ภารกิจหลักที่ต้องให้ความสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือใช้จิตสำนึกในการช่วยเหลือและสร้างคนดี สังคมดี สร้างเยาวชนที่เข็มแข็งของชาติต่อไป

สำหรับงานกองทุนเด็กกำพร้า PNYS จังหวัดนราธิวาส จัดงานธารน้ำใจ สู่ใยรัก(เด็กกำพร้า PNYS) ครั้งที่ 6 เป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่อยู่ในความรับผิดชอบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กกำพร้าในทุกระดับของสังคม ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่หน่วยงานของรัฐในการดูแลเด็กกำพร้าให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือบุตรธิดาของอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เสียชีวิตและเด็กกำพร้าอื่นๆ ตลอดจนช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon