ปธ.ชมรมผอ.รพ.สต. ขอถ่ายโอนอำนาจจาก สธ.ไป อบจ. หวังโอกาสก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) หลังจากสิ้นสุดแผน 2 ของ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) พ.ศ. 2542 และ ขณะนี้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กก.ถ.)เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผน 3 เพื่อบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยตั้งคณะทำงานเตรียมการถ่ายโอนรพ.สต. ให้กับ อบจ. สำหรับชมรม ผอ.รพ.สต.มีความเห็นว่า รพ.สต. ควรถ่ายโอนไปแบบพวงบริการเพื่อสังกัด อบจ. เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ และการถ่ายโอนเป็นพวงบริการทั้งจังหวัด ยังยึดโยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ได้ตามปกติ

“ สำหรับเงื่อนไขจากการหารือกับสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กรณีที่ผู้อำนวยการ รพ.สต. จะโอนย้ายไปเป็นบุคลากรท้องถิ่น มีความจำเป็นต้องไปปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์บางฉบับ หากจะถ่ายโอนไป อบจ. บุคลากร รพ.สต. ต้องไม่ไปนั่งรักษาการในตำแหน่งในระยะเวลาที่กำหนด เช่น บังคับว่าต้องไปนั่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้า รพ.สต. 2 – 3 ปี จึงจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารสาธารณสุขได้ หากจะให้ รพ.สต. ถ่ายโอนต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน ขณะเดียวกัน การถ่ายโอนลูกจ้างหรือโครงสร้างอัตรากำลังให้สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างเดิม ” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องการให้ รพ.สต.ทำงานกับกระทรวงต่อไป แต่ในอนาคตมีความจำเป็นที่ รพ.สต.ต้องเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามแผนกระจายอำนาจ ขณะเดียวกันกรณีที่บุคลากรสาธารณสุขจะย้ายไปสังกัดท้องถิ่นจะต้องประเมินความก้าวหน้าและขวัญกำลังใจ ในอดีตที่ผ่านมาพบว่าโอกาสก้าวหน้าของบุคลากรใน รพ.สต. จำนวน 51 แห่งที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ยังมีไม่มาก ไม่มี ผอ.รพ.สต.รายใดเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือซี 8 แต่การสังกัด อบจ.ในอนาคตจะเป็นโอกาสที่จะปรับเพิ่มเป็นข้าราชการระดับ 8 เนื่องจากไม่ติดขัดด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

บทความก่อนหน้านี้เก๋งขับย้อนศร ชนยับบนด่วนเจ็บเกือบ 10 ราย จนท.เร่งสอบสวน
บทความถัดไปอนาคตใหม่ ติงสูตรปาร์ตี้ลิสต์ควรจบตั้งแต่ที่ กกต.แล้ว