ปลัดอบจ.แพร่ ลั่น รพ.สต.สมัครใจถ่ายโอนแล้ว 86 แห่ง แต่มีบางส่วนยังไม่มั่นใจ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) แพร่ ในฐานะ กท.กลาง และนายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้าง อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้สมาคมฯมีแผนในการนำร่อง เพื่อถ่ายโอน รพ.สต.ใน 4 จังหวัดไปสังกัด อบจ.ประกอบด้วย จ.แพร่ จ.สุรินทร์ จ.สงขลา และ จ.ศรีสะเกษ ตามแผนกระจายอำนาจฉบับที่ 3 สำหรับ จ.แพร่มี รพ.สต. 119 แห่ง หลังจากมีการรับฟังความเห็นในรูปแบบของแพร่โมเดล และ ผลจากการเดินทางไปศึกษาดูงานการถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต.ดอนแก้ว และ รพ.สต.สันนาเม็ง จ.เชียงใหม่

ล่าสุดมี รพ.สต.ที่สมัครใจรับการถ่ายโอน 86 แห่ง ส่วนที่เหลือ ตัวแทน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) ยังไม่มั่นใจว่า หลังการถ่ายโอนจะประสิทธิภาพในการบริหารงานและการสนับสนุนงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมโรค จะดีกว่าการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแบบเดิมหรือไม่

“ สำหรับการถ่ายโอน รพ.สต.ไปสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.) ในแผนกระจายอำนาจฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 กำหนดให้ถ่ายโอนไปเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) เริ่มตั้งแต่ปี 2551,2556, และ ในปี 2562 โดยจะดำเนินการถ่ายโอนทุก 5 ปี สำหรับรพ.สต.ในจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่มีความพร้อม เพราะเชื่อว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งการอุดหนุนงบจัดซื้อเครื่องมือที่จำเป็น ส่วนบุคลากรที่ขาดแคลนจะมีการจ้างพนักงานจ้างเพิ่มตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทั้งจังหวัด และ ขอเรียนว่าความก้าวหน้าของ ผอ.รพ.สต. สามารถเข้าสู่ตำแหน่งปลัด อบจ.ได้ ส่วนแนวโน้มการถ่ายโอน รพ.สต .ไปสังกัด อบจ. ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจแล้ว และรอเสนอความเห็นถึงคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อกำหนดกรอบภารกิจการถ่ายโอนในแผน 3 ต่อไป “ นายปรีชา กล่าว

บทความก่อนหน้านี้พายุฤดูร้อนถล่มเมืองกาฬสินธุ์ โกดังข้าวพังทั้งหลัง บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนัก
บทความถัดไป‘คิว ซูซูลัน’ เล่านาทีชีวิตถูกยิงใส่-ยันไม่ได้ทำ ด้านตร.จ่อออกหมายจับมือลั่นไกเพิ่ม