ผู้ต้องขัง 76 ชีวิตซาบซึ้ง ‘ร.10’ พระราชทานอภัยโทษ ‘ผู้ว่าฯนครพนม’ ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ไม่ทำผิดกฎระเบียบของเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ให้ได้รับการปล่อยตัวจำนวน 76 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 22 คน ผู้ต้องขังหญิง 3 คน ผู้ต้องกักขังชาย 44 คน และผู้ต้องกักขังหญิง 7 คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับ เป็นคดีความผิดที่ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ที่มีกำหนดโทษเหลือจำต่อไปไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับตนเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป โดยมีญาติพี่น้อง ครอบครัว มารอรับ ด้วยความซาบซึ้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้โอวาทแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์และครอบครัว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ และแสดงความยินดีกับทุกคน ขอให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนรำลึกไว้เสมอว่า พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ เสมือนให้โอกาสทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตั้งปณิธานเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ นำความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึกฝน อบรม ศึกษาเรียนรู้ระหว่างต้องขัง ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางเรือนจำจังหวัดนครพนม ได้ มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปลูกฝังให้ ผู้ต้องขัง มีความรู้ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพสุจริต สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว และขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต พร้อมย้ำเตือนให้ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ทำผิดซ้ำอีก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นายกฯ ถวายแจกันดอกไม้พระบรมวงศ์ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาฐานันดรศักดิ์
บทความถัดไป‘เพื่อไทย’ ลงพื้นที่ จ.ชุมพร ร่วมฟังความเดือดร้อนชาวสวนปาล์ม