‘ผู้ค้าแผงลอย’ กว่า 100 คนร้องเทศบาลเมืองราชบุรีห้ามไม่ให้ขายของ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ราชบุรี ได้มีตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย (แผงลอย) จำนวนกว่า 100 คน ยืนชูป้ายเรียกร้องพร้อมเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แก้ไขปัญหาช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย (แผงลอย) ประมาณ 70 ร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ทางเทศบาลเมืองราชบุรี ทำหนังสือถึงผู้ประกอบอาชีพค้าขาย (แผงลอย) ที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสิ่งของบนทางเท้าหน้าสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 พร้อมมีการติดตั้งป้ายห้ามวางจำหน่ายสิ่งของฝ่าฝืนปรับ 2,000 ทำให้ผู้ประกอบอาชีพค้าขายแผงลอยประมาณ 70 ร้านค้า ไม่มีที่ทำมาหากิน โดยมีนางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในการรับเรื่องและหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

นายชัยวัฒน์ อริญชโย อายุ 55 อยู่บ้านเลขที่ 134 อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย (แผงลอย) เปิดเผยว่า พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่หน้าบริเวณโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขายมาเป็นเวลานานแล้วกว่า 20 ปี ซึ่งมีใบประกอบกิจการค้าขายสินค้าในที่สาธารณะและมีการเสียค่าธรรมเนียมการขายสินค้าในที่สาธารณะอย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ จนทั้งวันที่ 13 มี.ค.62 ทางเทศบาลเมืองราชบุรี ได้มีหนังสือถึงพ่อค้าแม่ค้า ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.62 ซึ่งทางเทศบาลเมืองราชบุรี อ้างว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากร้านค้าที่ตั้งขายของบริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ทำให้กีดขวางการใช้ทางเท้าในการสัญจรของผู้ปกครองและนักเรียน จนต้องลงไปเดินบนถนนและทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พ่อค้าแม่ค้ามีการจำหน่ายสินค้าหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มีการจัดระเบียบร้านค้า รักษาความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำ พร้อมเว้นช่องทางเดินเป็นอย่างดีให้แก่ผู้ใช้ทางเท้าหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางพ่อค้าแม่ค้าได้ทำตามระเบียบที่ตั้งไว้มาโดยตลอด และไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับทางประชาชนตามที่ทางเทศบาลเมืองราชบุรีกล่าวอ้าง และทางเทศบาลเมืองราชบุรี ก็ไม่ได้มีการตักเตือน หรือมีการแนะนำการตั้งการขายสินค้า หรือการเรียกประชุมพ่อค้าแม่ค้าแต่อย่างใด แต่กลับมีการออกหนังสือและป้ายห้ามขาย ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถขายของได้ สร้างความเดือดร้อนแก่ร้านค้า ที่ขายของที่นี้ซึ่งหาเลี้ยงดูแลครอบครัวกว่า 400 ชีวิตต้องเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตามหนังสือที่อ้างอิงจังหวัดราชบุรี แจ้งผลดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดตั้งร้านค้าบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สรุปว่าเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบในการห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป มีการปิดป้ายประกาศและบอกกล่าวให้ผู้ประกอบการค้า ทราบล่วงหน้าประมาณ 4 เดือน ซึ่งทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายราย โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่าเทศบาลเมืองราชบุรีได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบในการห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนและประชาชนแล้วจึง เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา 37 (6 )แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2561 โดยคำวินิจฉัย และข้อเสนอแนะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 จึงมีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการค้า ในแนวทางเดียวกันกับที่เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ดำเนินการบริเวณหน้าสถานศึกษาแห่งอื่นต่อไป อย่างไรตาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวและจะได้ส่งมอบให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมให้กับทางผู้ร้องเรียนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ไทกร’ เปิด 4 สูตรตั้งรัฐบาล 1-2 บิ๊กตู่เป็นนายกฯ ชี้ไม่ว่ารูปแบบไหนกระทบประเทศและปชช.
บทความถัดไป“ปิยะสกล” ชี้คลินิกพิเศษเป็นทางเลือก ไม่ขัด กม.บัตรทอง