ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายแสงชัย ธรรมนิยม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดย โรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ นายสมชาย เสมากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง คณะครู นักเรียน รวมกว่า 500 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม รณงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ชาวอ.หนองฉาง ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด
โดยกิจกรรมเริ่มการเดินรณรงค์ตั้งแต่บริเวณถนนหน้าเทศบาลหนองฉาง ผ่านที่ว่าการอำเภอหนองฉาง และย่านชุมชนในเขตเทศบาล โดยในขบวนมีการจัดขบวนเฉลิมพระเกียรติ ต่อด้วย ขบวนสีสันเชิงสร้างสรรค์อย่าง ขบวนยมทูตน้อย ผู้ประกาศเจตนารมณ์และกระตุ้นเตือนในประชาชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขบวนป้ายรณรงค์ซึ่งมีทั้งป้ายสัญลักษณ์ และป้ายข้อความจากนักเรียน ตลอดจนขบวนรณรงค์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หนองฉาง ซึ่งสามารถสร้างสีสันและสร้างความสนใจให้กับประชาชน ได้เป็นอย่างมาก


ทั้งนี้ วันต่อต้านยาเสพติดโลกนั้น ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี  ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม การเสพยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา

เพื่อมุ่งหวังให้ยาเสพติดหมดสิ้นไป โดยเริ่มตั้งแต่วัยเรียน ในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับร่วมกันกล่าวคำปฏิญานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแผน“ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ไอคอนสยาม” ยกทัพความอร่อยพร้อมเสิร์ฟใน “7 Wondrous Dining” มหัศจรรย์สรวงสวรรค์ของนักชิม กับโซนอาหารนานาชาติที่คัดสรรแล้วจากทั่วโลก
บทความถัดไปการ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 62