อธิบดี สถ. เปิดโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2” น้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2” ที่วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อ.เถิน จ.ลำปาง
เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา

ในงานมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.สุรคล ท้วมเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจเรศักดิ์ นันตะวงศ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

สำหรับ โครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 โดยความร่วมมือขององค์กรต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป่าไม้ กรมที่ดิน ส่วนราชการอำเภอ และ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ถอด สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา โดยดำเนินการปรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้ 19 ไร่เศษ พร้อมรวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินอีกประมาณ 92 ไร่ ถวายวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

ขณะที่ในปีนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้รับประทานพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระอนุญาตให้สานต่อโครงการดังกล่าว เป็นปีที่ 2 โดยดำเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา คือ สร้างฝายน้ำล้น 2 ฝาย จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดสระ และปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ กว่า 10,000 ต้น บนพื้นที่ 92 ไร่ มีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราชยังได้ประทานต้นไม้ให้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ต้น เพื่อปลูกเป็นปฐมฤกษ์ด้วย

ในวาระนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังประทานคติธรรม เพื่ออ่านในพิธีเปิดโครงการ ความตอนหนึ่งว่า “พุทธบริษัทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ มีเจตนารมณ์ที่จะฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาธรรมชาติ ระบบนิเวศ สัตว์พืช และสิ่งแวดล้อมให้เป็นรมณียสถานสำหรับโลก เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติธรรม นอกจากเป็นประโยชน์ต่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นบุญกิริยาอันควรแก่การอนุโมทนาสรรเสริญ”

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี ได้รับพลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยม จากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติอันเป็นสัมปายะในการบำเพ็ญสมณธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างรมณียสถานแก่ประเทศชาติต้องตามพระประสงค์ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแรงร่วมใจเช่นเคย เพื่อสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่องให้ ธรรมชาติ ได้อยู่คู่กับ ธรรม ในจิตใจของพวกเราสืบไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อาจารย์ 5 สถาบันรุมจวก เลือกตั้งเละเทะ สร้าง ‘ความชอบธรรมเทียม’ คุกคามนักกิจกรรม คนทำผิดลอยนวล
บทความถัดไป‘จตุพร’ เดือด ตีหัวจ่านิว เหมือนตีหัวคนทั้งประเทศ จี้ ‘บิ๊กตู่’ เร่งจับตัวคนร้าย (คลิป)