เกษตรกรเลี้ยงวัวร้องผู้ว่าฯ แล้งหนักวัวตายมากกว่า 500 ตัวแล้ว วอนช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น นายวีระศักดิ์ สายทอง อายุ 55 ปี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มณีทัศน์ อายุ 51 ปี ราษฎร ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา และราษฎรในกลุ่มเลี้ยงวัว ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา กับ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ขอเข้าพบกับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น แต่มีภารกิจในกรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้นายกติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น เข้ารับเรื่องขอความช่วยเหลืออาหารสัตว์ (วัว-ควาย) แทน ผวจ.ขอนแก่น

นายวิระศักดิ์ สายทอง กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ขอนแก่นโดยเฉพาะที่ อ.โนนศิลา และ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก ทำนาไม่ได้ผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตรอยต่อ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา และ ต.กุดเพียขอม เป็นที่สูงปลูกข้าวไม่ได้ผลผลิตตามต้องการนอกจากการทำนาแล้วยังเลี้ยงสัตว์ (วัว) เป็นอาชีพหลัก

ในสถานการณ์ขณะนี้เกิดกับพิบัติแล้งที่สุดในรอบ 40 ปี ก่อให้เกิดการขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นวิกฤตที่สุด ขณะนี้วัว – ควาย รอวันส้มตายหากทางการไม่มีการช่วยเหลือ จึงขอให้ทางการช่วยเหลือเยียวขา ดังนี้ 1.ขอความช่วยหลืองหญ้าแห้งและฟางอัดแห้ง ตัวละ 10 ก้อน 2.ขอให้ท้องถิ่นบริการน้ำให้เกษตรกรโดยทั่วถึง 3.หน่วยงานทางด้านปศุสัตว์ดูแลรื่องโรคสัตว์ และช่วยเหลือแนะนำพันธุ์โคเนื้อ ซึ่งที่ผ่านมา นั้นไม่เคยได้รับการประสานงานจากปศุสัตว์

“สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นของ อ.โนนศิลา และ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ขณะนี้รุนแรงมากและ ได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อ ส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงโค-กระบือ ของเกษตรกรในหมู่บ้านของสองอำเภอมากกว่า 500 ตัว ประสบปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ อาทิเช่น หญ้าแห้ง และฟางอัดแห้ง ขณะที่แหล่งน้ำธรรมชาติก็มีปริมาณตื้นเขินลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรต้องไล่ต้อนโคกระบือไปแทะเล็มตอซังหญ้าแห้งตามทุ่งนา เพราะไม่มีหญ้าสดให้กิน ส่วนฟางฟ่อนที่กักตุนไว้ก็ไม่เพียงพอ เกษตรกรบางรายต้องพาวัวควายไปกินหญ้าและน้ำตามสระที่ยังพอมี ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านกว่า 5-6 กิโลเมตร และแม้ว่าน้ำในสระหรือหนองน้ำในทุ่งนา จะมีสภาพเป็นขุ่นโคลน แต่ก็จำเป็นต้องปล่อยให้โค-กระบือ กินหรือลงไปนอนแช่เพื่อคลายความหิวและคลายความร้อนจากอากาศอบอ้าว” นายวิระศักดิ์ สายทองกล่าว

นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตนจะรีบรายงานให้ ผวจ.ขอนแก่นทราบเรื่องดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อหาทางช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงวัว ต.เปือยใหญ่ และ ต.กุดเพียขอม โดยเฉพาะช่วยเหลือหญ้าแห้ง และฟางอัด ให้วัวของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้กินในช่วงที่ประสบภัยแล้งไปก่อน

บทความก่อนหน้านี้เครื่องแบบ ส.ส. โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
บทความถัดไปตาชั่งพันดาว : 15ก.ค.62 : โดย ก้าวสกัด