เร่งช่วยชาวนา ‘พิจิตร-กำแพงเพชร’ เจอภัยแล้งเล่นงาน

นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกลุ่มเกษตรผู้ทำนาปลูกข้าว 2 จังหวัด จำนวนกว่า 200 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรจาก ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี ต.ทุ่งทอง ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร และเกษตรกรจาก ต.หนองโสน ต.เนินปอ อ.สามง่าม ต.ทุ่งใหญ่ ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร และเกษตรกรอีกประมาณกว่า 100 คน เข้าร้องขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัวเปิดน้ำทำนา หวั่นนาข้าวที่ทำจะเสียหาย ที่ผ่านมาทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว สำนักงานชลประทานที่สี่กำแพงเพชร ได้รับข้อเสนอแนวทางของกลุ่มเกษตรกร พร้อมได้ร่วมกับเกษตรกรปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่เดือดร้อนโดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม และมีนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร รอง กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างงานก่อสร้างประตูระบายน้ำวังบัว พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรกร จ.กำแพงเพชร จาก ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี ต.ทุ่งทอง ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม และเกษตรกร จ.พิจิตร จาก ต.หนองโสน ต.เนินปอ อ.สามง่าม ต.ทุ่งใหญ่ ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี และเกษตรกรอีกประมาณกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

นายจักรพันธ์เปิดเผยอีกว่า ในส่วนของที่ประชุมได้มีการสรุปแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้ทางสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 24 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีจำนวน 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 42 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 3.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง โดยได้เดินทางมาถึงบริเวณ ท่อระบายน้ำปากคลองชักน้ำ จากคลอง 2R-MC โครงการท่อทองแดง คาดว่าจะเดินเครื่อง ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเครื่อง ขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวม 2 เครื่องได้ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรวมกับปริมาณน้ำเดิม 18 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แล้ว จะสามารถส่งน้ำได้รวม 22.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สำหรับเครื่อง ขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที อีก 1 เครื่อง อยู่ระหว่างการย้ายท่อสูบน้ำมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คาดว่าจะเดินทางมาถึง จ.กำแพงเพชร วันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งจะทำการติดตั้งและประเมินการสูบน้ำเป็นระยะๆ ในช่วงนี้ นอกจากนี้ จะมีการติดตามการส่งน้ำดำเนินการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ควบคุมดูแลปริมาณน้ำที่จะส่งเข้าคลองชักน้ำวังบัว และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว บริหารน้ำในคลองชักน้ำไม่ให้น้อยกว่า 20-25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ตามข้อตกลงกับเกษตรกร นอกจากนี้ ในส่วนของในพื้นที่โครงการส่งน้ำ ให้ผู้แทนเกษตรกร ร่วมกันบริหารจัดการน้ำ และควบคุมการเปิดปิดบานในพื้นที่ของตนเอง โดยให้สามารถส่งน้ำได้ถึงปลายคลองภายใน 7-10 วัน สำหรับการเปิดบานท่อระรายน้ำวังบัว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำวังบัวแห่งใหม่นั้น จะพิจารณาอีกครั้งภายหลังมีการประชุมเพื่อประเมินการส่งน้ำ ในวันที่ 27 กรกฎาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon