พ่อเมืองคอนไอเดียเก๋ ! เปิดสภากาแฟในเรือนจำกลาง สานสัมพันธ์ภาคส่วนต่างๆ

พ่อเมืองคอนไอเดียเก๋ ! เปิดสภากาแฟในเรือนจำกลาง สั่งเตรียมข้อมูลให้พร้อม ติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ที่สนามกีฬากลางภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม “สภากาแฟ สร้างมิตรสัมพันธ์” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดอาหารเช้าสำหรับบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ น้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มอื่นๆ ขนมหลากหลายชนิด อาหารว่างประเภทต่างๆ ผลไม้ เป็นต้น พร้อมชมการแสดงความสามารถ และผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้ต้องขังด้วย สำหรับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 6,953 คน แยกเป็นชาย จำนวน 5,844 คน หญิง จำนวน 1,109 คน

นายจำเริญได้กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุย พบปะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการความร่วมมือ และการขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายในทุกระดับ ส่วนที่มาจัดกิจกรรมภายในเรือนจำนั้นเพื่อมาเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำ รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังด้วย

สำหรับเรื่องสำคัญที่ต้องฝากให้ส่วนราชการต่าง ๆ คือ การติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งให้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ไว้ให้พร้อมด้วย หากทางส่วนกลางต้องการก็จะสามารถสนับสนุนได้ทันที ในส่วนของจิตอาสาพระราชทาน ขอให้ทุกคนได้มีความพร้อมการปฏิบัติงานตามวาระต่าง ๆ ตลอดเวลา

นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สแกนในพื้นที่รับผิดชอบว่ามีผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ถูกทอดทิ้งหรือไม่ เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที สำหรับการแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำนั้นได้มอบหมายให้บริษัทประชารัฐ เป็นแกนกลางในการรวบรวมผลผลิตร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อกระจายไปยังส่วนต่างๆ สำหรับประเทศจีนมีการเข้มงวดเรื่องคุณภาพ เรื่องมาตรฐานของมังคุดมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง GAP/ GMP ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ขอให้ได้สนับสนุนมังคุดในการซื้อเป็นของฝากด้วย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในสวนสวรรค์ : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
บทความถัดไปแม่ทัพ 4 รุดเยี่ยม 2 ผู้บาดเจ็บโดนโจมตี สั่งหน่วยจรยุทธ์ดาวกระจาย 118 หมู่บ้านล่าคนร้าย(ชมคลิป)