“วราวุธ” ร่วมงานวันพิทักษ์ป่าโลก จนท.พิทักษ์ป่ายื่นหนังสือขอโอกาสเติบโตในราชการ-ค่ารักษาพยาบาล

“วราวุธ”ร่วมงานวันพิทักษ์ป่าโลกที่ “เขาใหญ่” จนท.พิทักษ์ป่ายื่นหนังสือโอกาสเติบโตราชการ-ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ รับปากพร้อมดูแลรับฟังทุกปัญหา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษ อธิบดีกรมป่าไม้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการ จ.นครนายก เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของ 3 หน่วยงานเข้าร่วม

นายธัญญา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นผู้มีความเสียสละ ปฏิบัติงานราชการด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู ทำให้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับประชาชนให้ร่วมกันตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่ปัจจุบันจำนวนของผู้พิทักษ์ป่าของประเทศไทยมีจำนวน 20,644 คน แบ่งเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 14,705 คน กรมป่าไม้ จำนวน 5,623คน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำนวน 316 คน (ข้อมูลเดือน ก.ค. 2562)

ทั้งนี้นายเปลี่ยนประสบ ขาวนวล พนักงานพิทักษ์ป่า ส3 สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช ประจำอุทยานฯหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้เป็นตัวแทนยื่นหนังสือถึงนายวราวุธ โดยขอให้พิจารณาปรับปรุงเครื่องมือการปฏิบัติงาน อาวุธ เครื่องใช้ ยานพาหนะอุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัยทั้งทางบกและทางทะเลเป็นต้น พัฒนาหน่วยพยาบาลเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวได้ทันที พัฒนาความสามารถด้านภาษาของเจ้าหน้าที่ สานต่อโครงการสายด่วน 1362 และมูลนิธิพิทักษ์ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ มอบโอกาสก้าวหน้าให้ผู้พิทักษ์ป่าให้มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการได้ ที่สำคัญคือผลักดันแก้ไขระเบียบสวัสดิการว่าด้วยค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน ให้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการได้ และขอแก้ไขระเบียบให้ผู้มีอายุราชการไม่ภึง 25 ปี ขอรับบำเหน็จรายเดือนได้

ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า ยินดีรับฟังทุกปัญหาของผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งรวมถึงผู้พิทักษ์ท้องทะเลด้วย โดยจากนี้ตนจะนำข้อเสนอต่างๆ มาพิจารณาเพราะปราการด่านหน้าและด่านสุดท้ายในการดูแลทรัพยากรของไทยคือผู้พิทักษ์ป่า ไม่ใช่ผมหรือผู้บริหารในกระทรวง ซึ่งเราจะต้องทำให้โซ่ข้อที่อ่อนแอที่สุด กลายเป็นโซ่ข้อที่แข็งแกร่งที่สุด โดยต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ในการทำงานซึ่งตนพร้อมดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีสวัสดิการที่ดีมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งตนพร้อมเป็นกำลังใจและรับฟังปัญหาของทุกคน

ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีเดินสวนสนามของกำลังพลจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่กรมอุทยานฯ จำนวน 400 คน กรมป่าไม้ จำนวน 200 คนและ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ จำนวน 50 คน รวม 650 คน การวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต การมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต    การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหรือประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การแสดงสาธิตการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฟอสซิลไดโนฯยักษ์ ที่ทางใต้ของฝรั่งเศส
บทความถัดไป“ฉลามกระเป๋า” พบเพียง 2 ตัวในโลก