“สสจ.พะเยา” เตือนประชาชนระวังโรค “ไข้หวัดใหญ่” พบ 7 เดือนป่วยสะสมเกือบ 2 พันคน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์ สสจ.พะเยา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ว่า จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดพะเยา ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 15 สิงหาคม 2562 พบมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,742 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 364.33 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ อันดับที่ 4 ของภาคเหนือตอนบน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ระยอง อัตราป่วย 1017.74 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 978.09 ต่อประชากรแสนคนและเชียงใหม่ อัตราป่วย 774.91 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อ.ดอกคำใต้ อ.เมืองพะเยา และอ.ภูกามยาว ตามลำดับ

นายแพทย์ไกรสุข กล่าวต่อว่า การจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี และกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็ก จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ที่สำคัญพบว่าจำนวนผู้ป่วยในภาพรวมสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังสูงกว่าในปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มการเกิดโรคที่สูงขึ้น

นายแพทย์ไกรสุข กล่าวอีกว่า ดังนั้นจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เร่งให้ความรู้ประชาชน รวมถึงแนะนำแนวทางการปฏิบัติตน ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันโรค สามารถทำได้โดยง่าย คือ ยึดหลัก ” ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ” ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอ จาม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วยมีไข้ ไอ จาม หรืออยู่ในสถานที่คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก ให้หยุดงานหยุดเรียนหยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วย เพื่อให้หายป่วยเร็ว และไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น รวมถึงต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ครบ 5 หมู่ เพิ่มผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon