‘นายอำเภอหัวหิน’ เตือน 150 โรงแรมเถื่อน รีบยื่นเอกสารผ่อนผันภายในวันที่ 9 กันยายนนี้

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ โดยมีมาตรการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมเปิดให้พักรายวันที่ทำผิด พ.ร.บ.โรงแรม 2547 ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และได้รับการยกเว้นโทษถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ล่าสุดได้แจ้งให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามคำสั่ง คสช. ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 9 กันยายนนี้ กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและได้รับการยกเว้นโทษตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 พ.ร.บ.ผังเมือง 2518 และ พ.ร.บ.โรงแรม 2547 พร้อมทั้งปรับปรุงระบบป้องกันไฟไหม้ โดยติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

“ที่ผ่านมามีการสำรวจพบโรงแรมเถื่อนกว่า 150 แห่ง ทราบว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการจำนวนมาก สนใจไปยื่นหลักฐานที่เทศบาล และ อบต.เพื่อแสดงเจตนาในการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายกรณีการเปิดห้องพักรายวัน สำหรับผู้ที่ไม่ยื่นเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองได้เร่งรัดดำเนินการ กรณีการเปิดห้องพักรายวันจากการเช่าซื้ออาคารชุดคอนโดมีเนียม หรือบ้านพักแบบพูลวิลล่า มีการควบคุมโดย พ.ร.บ.อาคารชุด ยืนยันว่าไม่เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองตามคำสั่ง คสช. ขณะที่การหารือกรณีบ้านพักแบบพูลวิลล่าจะเข้าข่ายขออนุญาตให้เปิดห้องพักรายวันในลักษณะโฮมสเตย์ให้พักไม่เกิน 4 ห้อง เข้าพักไม่เกิน 20 คนได้หรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมการปกครอง” นายธนนท์กล่าว

ด้านนายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลหัวหิน กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่านอกจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 44 ให้การคุ้มครองเพื่อประกอบธุรกิจชั่วคราวจากกฎหมาย 3 ฉบับ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตถูกต้อง สำหรับในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะมีโรงแรมที่ทำให้ถูกกฎหมายครบถ้วนได้ไม่เกิน 20 % เนื่องจากโรงแรมที่ก่อสร้างไว้แล้วโดยหลบเลี่ยง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร นำอาคารที่พักอาศัยเปิดกิจการห้องพักรายวัน จะมีปัญหาในการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และในอนาคตหากหน่วยงายราชการที่เกี่ยวข้องไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายตรวจสอบจับกุมอย่างเข้มงวดจะมีความเสี่ยงกับการถูกร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

มีรายงานว่า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเถื่อน ที่ใช้อาคารไม่ถูกต้องให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้นำหลักฐานไปยื่นประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสำเนาใบรับรองการก่อสร้างหรือ สำเนาแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานการเสียภาษีห้องพักให้แก่ อปท. หลักฐานการเสียภาษีให้สรรพากร หลักฐานการอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หลักฐานการขอออกทะเบียนราษฎร์ สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคาร ที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน หลักฐานการลงโฆษณาทางเว็บไซต์หรือสัญญาจ้างโฆษณา แบบแปลน แผนผังอาคารที่เคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ที่แสดงว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ที่ใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แฟนคลับเป็นห่วง ‘ต้อม รัชนีกร’ หลังโพสต์คลิปหลักฐานชัดเกิดเรื่องกับลูกสาว วอนช่วยแชร์
บทความถัดไปห้าม ‘แมคบุ๊ก โปร 15 นิ้ว’ ขึ้นเครื่องบิน !!