เงินกู้คนพิการพมจ.สระบุรี ส่อวุ่น ผู้พิการร้องไม่ได้เงินกู้ ด้านพมจ.โต้ยังจ่ายเงินกู้รอบแรกไม่ครบแต่ผู้พิการงัดหลักฐานโชว์

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ที่องค์การบริหารส่วนจงหวัดสระบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้จัดไห้มีพิธีมอบเงินเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้ผู้ดูแลคนพิการ และคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนได้ ตามมติคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งในจังหวัดสระบุรีมีคนพิการทั้งสิ้น 20,756 คน ได้ผ่านการพิจารณามอบเงินกู้ยืมจำนวน 86 รายเป็นเงิน 4,589,300 บาท โดยจะได้รายละ 20,000-60,000 บาท

อย่างไรก็ตามในขณะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี กำลังมอบเงินกู้ยืมให้กับคนพิการ โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบเงิน ได้มีนายอำนาจ สุขีรัตน์ ประธานชมรมร่วมใจพัฒนาคนพิการจงหวัดสระบุรี ได้แจ้งเรื่องยื่นสำเนาหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ต่อนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในกรณีที่เงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการ 2 รายที่ไม่ได้รับเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย) รายละ 60,000 บาท คือนางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร และนางสาวสังข์ทอง เคยชัยภูมิ เพื่อขอความเป็นธรรมให้ได้รับสิทธิ์อันพึงจะได้ โดยนายสมภพ ได้รับฟังคำชี้แจง และกล่าวกับนายอำนาจว่า เรื่องดังกล่าวขอให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีเป็นผู้ชี้แจง กล่าวคือทางด้านนางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร และนางสาวสังข์ทอง เคยชัยภูมิ ได้เคยกู้เงินกู้ยืมคนพิการไปแล้ว เมื่อครั้งก่อน และได้ชำระหนี้จะหมดแล้ว ตามกำหนดเวลา ซึ่งในครั้งนี้ทั้ง 2 ได้ทำเรื่องกู้เงินอีก ตามเงื่อนไขของทางสำนักงาน และทั้ง 2 ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับเงินกู้ยืมคนพิการไม่มีดอกเบี้ยคนละ 60,000 บาท จากนั้นเมื่อก่อนถึงวันที่จะเข้ามารับเงินทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้โทรมาบอกว่าทั้ง 2 คนไม่ผ่านหลักการการกู้ยืมเงิน เนื่องจากยังส่งเงินมาไม่ครบตามจำนวนที่กู้ยืมไปเมื่อครั้งก่อน ซึ่งทางนางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร และนางสาวสังข์ทอง เคยชัยภูมิ ได้นำหลักฐานการส่งมอบเงินคืนมามาโชว์ให้ดูด้วย

ส่วนทางด้านนางน้ำค้าง ขันทลักษณ์ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เมื่อผู้สื่อข่าวขอให้ชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลับมีอารมณ์ฉุนเฉียว เดินเข้ามาปิดหน้ากล้องของผู้สื่อข่าว ไม่ให้ถ่าย พร้อมไม่มีข้อมูลที่จะชี้แจงกับผู้สื่อข่าว โดยกล่าวว่าขอทำงานก่อน โดยที่ไม่ยอมชี้แจงไดๆทั้งสิ้น ก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกับนางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร และนางสาวสังข์ทอง เคยชัยภูมิ โดยพูดว่าถ้าจะทำสัญญาก็ทำได้แต่ว่ายังไม่ได้เงินกู้ยืมคนพิการ

ทางด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ทางสำนักงานได้ยื่นเรื่องเข้าไปในระบบของส่วนกลาง แต่เมื่อส่วนกลางเข้าไปดูกลับแจ้งมาว่า 2 รายนี้ไม่สามารถที่จะปลดล็อคได้ เนื่องจากว่ามีข้อมูลว่ายังผ่อนชำระไม่หมด ซึ่งทางสำนักงานก็ชี้แจงไปว่าเขานำหลักฐานการจ่ายเงินมาชี้แจงให้ดูว่าได้ชำระหมดแล้ว ซึ่งเคยยื่นให้ส่วนกลางที่เข้ามาตรวจสอบดูด้วย ซึ่งทางสำนักงานก็ได้ติดต่อกลับไปยังส่วนกลาง ซึ่งทางส่วนกลางกลับตอบกลับมาว่าทางเราอาจจะตัดยอดผิดคน (ซึ่งส่อเค้าการทุจริตเกิดขึ้นก็เป็นได้)

บทความก่อนหน้านี้สุดน่ารัก “โฆษกรัฐบาล” ช้อปงาน “คนข่าวมาขายของ” พร้อมชวนอุดหนุนคนข่าว ยุควิกฤตสื่อ
บทความถัดไปหมอเตือนวัยรุ่นอยากสวย-หล่อ “จัดฟันแฟชั่นคลินิกเถื่อน” เสี่ยงติดเชื้อ-อันตรายถึงชีวิต